Landzonetilladelse og dispensation efter NBL – Skallingevej 56 – Ho Blåvand