Landzonetilladelse – Puglundvej 22, 7200 Grindsted

Offentliggjort den: 8. december 2021

Klagefrist den: 5. januar 2022

PL § 35 – Tilladelse til anlæg af en sø

Se afgørelse med kortbilag her