Landzonetilladelse -Søndervangvej 18, 6800 Varde

Til lager for murervirksomhed

Høringsfristen udløber 15. juli 2022

Landzonetilladelse