Landzonetilladelse til opførelse af en gyllebeholder med fast overdækning og vendeplads

Ålling Søvej 4, 6823 Ansager

Klagefristen udløber den 19. september 2022

Tilladelse