Landzonetilladelse til opsætning af flagstang samt ændret placering af gynge, legetårn og toiletbygning

Askærgårdvej 13, 6800 Varde.

Klagefristen udløber 4. august 2022

Landzonetilladelse