Landzonetilladelse til udstykning af matr. nr. 14 r , Kvie by, Ansager

Landzonetilladelse til udstykning af matr.nr. 14 r, Kvie by, Ansager – Krogagervej 23, Ansager fra ejendommen matr.nr. 12 e, Ansager by, Ansager – Starupvej 24,
Ansager.

Se landzonetilladelse

Oversigtskort