Landzonetilladelse til placering af nyt stuehus på 167 m² beboelse og 47 m² integreret carport.

Klagefrist: Senest den 15. juni 2022

Landzonetilladelse

Kortbilag