Landzonetilladelse – Vestterpvej 4 7200 Grindsted

Landzonetilladelse til opførelse af et udhus/overdækket areal på i alt 49 m²

Klagefristen udløber 18. oktober 2022

Se tilladelsen