Landzonetilladelser – Puglundvej 11, 7200 Grindsted

Offentliggjort den 20. december 2021

Klagefrist den 17. januar 2022

 

PL § 35 – Tilladelser til anlæg af 3 søer

Se afgørelse 1 med kortbilag her

Se afgørelse 2 med kortbilag her