Nedlæggelse/omlægning af vej – Alslev Møllevej 12, 6800 Varde

Offentliggjort: 11. marts 2022

Klagefrist: 8. april 2022

NBL § 26a – Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven om at nedlæggelse/omlægning af vej på matr.nr. 3 Langsom Gde., Alslev ikke har væsentlig rekreativ interesse.

Se hele afgørelsen