Nedrivning af Fiilsøvej 56, 6840 Oksbøl, bygning 1 og 5

Nedrivning i høring

Varde Kommune har modtaget ansøgning om nedrivning af bygning 1 (stuehus til landbrugsejendom) og bygning 5 (garage / maskinhus), Fiilsøvej 56, 6840 Oksbøl, (matr.nr. 6e V. Vrøgum By, Ål).

Bygning 1 og 5 er optaget i Kommuneplan 2021 med en bevaringsværdi på 4.

Jf. Kommuneplanen må en bygning der er registreret med en bevaringsværdi på 1-4, kun nedrives med tilladelse fra byrådet.

Jf. Bygningsfredningsloven §18. må en bevaringsværdig bygning, jf. §17, ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentlig bekendtgjort og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens §14 ved nedlægge forbud mod nedrivningen.

Varde Kommune er foretaget en fornyet SAVE-vurdering af bygningerne. Bygning 1 fastholder sin bevaringsværdig. Bygning 5 får en lavere værdi og vurderes ikke længere at være bevaringsværdig.

Se SAVE-Bygningsregistreringen for bygning 1 her.

Se SAVE-Bygningsregistreringen for bygning 5 her.

Høringssvar indsendes pr. mail eller brev til Varde Kommune og skal være kommunen i hænde senest 02. november 2022.

Forsendelsen / mail mærkes tydeligt: Høringssvar vedr. ansøgning om nedrivning bygning 1 og 5, Fiilsøvej 56, 6840 Oksbøl.

Mail: planogby@varde.dk

Adresse: Varde Kommune, Plan og GIS, Bytoften 2, 6800 Varde