Offentlig Høring omkring § 16a miljøgodkendelse af Mønstervej 21, 6854 Henne

Offentliggørelse: 24-03-2023
Klagefrist: 24-04-2023

Varde kommune agter at give miljøgodkendelse til en udvidelse af husdyrbruget på Mønstervej 21, 6854 Henne.

Et udkast til afgørelse er vedhæftet.

Har du kommentarer, bemærkninger eller spørgsmål til udkastet, skal du rette henvendelse til Susanne Seested, Bytoften 2, 6800 Varde, tlf. 7994 6106, suse@varde.dk senest den 24. april 2023.

Endelig afgørelse om miljøgodkendelse træffes snarest efter høringsfristens udløb, og efter at eventuelle høringssvar er behandlet.

 

Udkast miljøgodkendelse (åbner nyt vindue)
Miljøkonsekvensrapport (åbner nyt vindue)
Bilag 3: Pas på ledningerne og livet (åbner nyt vindue)