Tilladelse til at anlægge en sø, matr.nr. 1d, Hejbøl Gde., Ølgod

Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø

Se Tilladelse