Tilladelse til at etablere 2 rørbroer i henholdsvis Billum Bæk og tilløb til Billum Bæk

Varde Kommune har givet tilladelse til at etablere 2 rørbroer i henholdsvis Billum Bæk og tilløb til Billum Bæk.
Der kan klages over afgørelsen frem til og med d. 6. september 2022.

Tilladelse

Oversigtskort

Klagevejledning