Tilladelse til etablering af 1 stk. undersøgelsesboring

Tilladelse til etablering af undersøgelsesboring – DIN Forsyning A/S – matr.nr. 1l Skonager By, Næsbjerg

Klagefristen udløber d. 7. juli 2022.

Tilladelse

Bilag 2 kort 1-5000 Nørbæk Plantage

Bilag 3 kort 1-25.000 Nørbæk Plantage

Bilag 4 – Klagevejledning

Bilag 5 Generelle vilkår – vandværksboring

Bilag 6 VVM