Offentliggjort: 17. marts 2022

Klagefrist: 14. april 2022

PL § 35 – Tilladelse til etablering af en ca. 800 m2 stor sø på matr.nr. 7a V. Vrøgum By, Ål.

Læs hele afgørelsen