Offentliggjort: 17. november 2021 – 14:32
Klagefrist: 16. december 2021 – 23:59

Varde Kommune har givet tilladelse til krydsning af Henne Mølle Å.

Der kan klages over afgørelsen inden eller senest d. 16. december 2021.

Ansøgning

Tilladelse

Bilag – Danmarks Arealinformation

Klagevejledning

Oversigtskort