Tilladelse til krydsning af Kurrekjær Bæk v. Knudsmarkvej

Varde Kommune har givet tilladelse til krydsning af Kurrekjær Bæk v. Knudsmarkvej.

Der kan klages over afgørelsen til og med d. 28. juli 2022.

 

Bilag

Tilladelse

Kortbilag

Ansøgning bilag 1

Ansøgning bilag 2

Ansøgning bilag 3

Ansøgning bilag 4