Tilladelse til udledning af tagvand til privat vandløb

Offentliggørelse: 29-03-2022
Klagefrist: 26-04-2022

Varde Kommune har givet tilladelse til udledning af tagvand til privat vandløb med udløb i Lønne Bæk fra  Vestervang 22, 6830 Nørre Nebel, matrikel 17la, Lønne Præstegård, Lønne.

Tilladelse
Ansøgning
Klagevejledning