Fornyet tilladelse til vandindvinding til havevanding på Vestparken 70, 6840 Oksbøl

Klagefristen udløber 28. juli 2022

Tilladelse