Forslag – Tillæg 4 til Spildevandsplan 2019-2029 for inddragelse af nyt erhvervsområde i den sydøstlige del af Varde

Varde Byråd har den 2. februar 2021 besluttet at sende forslag til tillæg 4 til Spildevandsplan 2019-2029 i offentlig høring i 8 uger.

Tillægget har til formål at inddrage et nyt erhvervsområde i den sydøstlige del af Varde i Spildevandsplanen 2019-2029. Med tillægget planlægges det nye erhvervsområde til separatkloakering.

Tillægget danner det planmæssige grundlag for at DIN Forsyning A/S kan etablere de nødvendige ledningsanlæg i området og mulighed for at opkræve tilslutningsbidrag.

Forslaget til ”Tillæg 4” kan ses på hjemmesiden fra den 11. februar 2021 til den 9. april 2021.

Hvis du har kommentarer til forslaget, skal du sende dem til Naturcenteret, Bytoften 2, 6800 Varde eller på mail: vardekommune@varde.dk; att.: Mai-Britt Hemme.

Varde Kommune skal have modtaget eventuelle bemærkninger seneste den 9. april 2021.
Forslag til Tillæg 7
Bilag