Udkast til Tilladelse til etablering af råvandsledning

Varde Kommune har givet tilladelse til etablering af råvandsledning mellem boring DGU 121.2042 beliggende på matrikel nr. 77 Janderup By, Janderup og Janderup Vandværk, Hebovej 20, 6851 Janderup.

Klagefristen er 4 uger fra d. 3. februar 2022, hvor tilladelsen bliver annonceret på kommunens hjemmeside.

Eventuelle spørgsmål eller kommentarer kan stilles til Connie Kjær Kristensen på cokb@varde.dk

Tilladelse