2 sygeplejersker til kompetenceudvikling af Social- og sundhedspersonale i Varde Kommunes Demensplejecenterområde

Ansøgningsfrist: 19.04.2022

Vil du være en del af Varde Kommunes nye struktur indenfor demensområdet, så søg en af disse to områdesygeplejerskestillinger med tiltrædelse 1. juni 2022.

 • Områdesygeplejerske med viden og erfaring fra demensområdet.
 • Områdesygeplejerske med interesse for demens og med psykiatrierfaring.

Vi kan tilbyde dig
Arbejdet med at udvikle Demensplejecenterområdet i Varde Kommune er lige begyndt og vi vil glæde os til at invitere dig ind i processen med at skabe endnu mere sundhedsfaglig og praksisnær ekspertise hos områdets medarbejdere.
Områdesygeplejerskernes stillings- og funktionsbeskrivelse er vedhæftet og heri kan du orientere dig mere om stillingernes indhold.

Hvem er vi
I forbindelse med den nye struktur er der udtrykt et ønske om, at vi udvikler et kraftcenter i Kommunen med stor viden på Demensområdet. Formålet er at ruste Varde Kommune til den demografiske udvikling, hvor der forventes et øget behov for demensplejehjemspladser.

Demensplejecenterområdet består af 6 plejecenterenheder i Varde by, Oksbøl og Ølgod.
På nuværende tidspunkt har tre af plejecentrene speciale i demensområdet, et plejecenter har speciale på misbrugsområdet med tidligere og aktive misbrugere og to afdelinger fungerer i dag som somatiske enheder. Det er tanken at en del af de to somatiske enheder på sigt skal udvikles til enheder for beboere med en demenssygdom.

I Demensplejecenterområdet er der et lederteam på 8 og ca. 170 medarbejdere, som er primært social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Hos os får du

 • Ansættelse i en organisation hvor udvikling og nytænkning er en del af hverdagen.
 • Gode tværfaglige kolleger internt i Demensplejecenterområdet og sammen med områdesygeplejerskerne fra Hjemmeplejen og Plejecenterområdet.
 • Indflydelse med hensyn til at udvikle din stilling sammen med din nærmeste kollega og ledelsen
 • Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst og forhåndsaftale med DSR.
 • Ansættelse med et timetal på 32 – 37 timer pr. uge. Arbejdstiden er primært i dagtimerne og der kan forekomme enkelte vagter om lørdagen og i aften- og nattevagter.

 Hvem er du

 • Du er autoriseret sygeplejerske med minimum 2 års erfaring og har en særlig interesse i, igennem SOSU-personalet, at skabe sundhedsfaglig kvalitet for den ældre medicinske patient med en demenssygdom.
 • Du trives i at arbejde under et delegeret ansvar og kommer i mål med indsatsområderne.
 • Du mestrer at vejlede SOSU-personale ud fra et rehabiliteringsperspektiv på borgerens ressourcer.
 • Du arbejder værdibaseret, er imødekommende og oplever naturligt at få følgeskab blandt dine relationer.
 • Du har gode kommunikative- og formidlingsevner og er idé-rig.

Se funktionsbeskrivelse her

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte:
leder Kari T. Stork tlf. 79 94 62 00 eller souschef Margit Kristensen tlf. 79 94 62 46.

Ansøgningsfrist den 19. april 2022. Ansættelsessamtaler afholdes den 26. april 2022.