Afdelingsleder til Samstyrken, afd. Østervang

Ansøgningsfrist: 14.03.2022

Samstyrken Østervang søger en kompetent afdelingsleder, som brænder for at understøtte medarbejdere i forandringsprocesser i at etablere et specialtilbud.

Samstyrken Østervang er i gang med at etablere sig som et specialtilbud. Denne omstilling indebærer nogle konkrete forandringer i tilbuddet. Som ny afdelingsleder vil man blive en del af forløbet omkring forandringsprocessen samt være med til at lede processen.

Vi søger en afdelingsleder pr. 1. april 2022 eller efter aftale, som har lyst til at være en del af et stærkt og fagligt team, som har kendskab til området, økonomisk bevidst og som tager ansvar for hverdagens udfordringer.

Hvem er vi?
Samstyrken Østervang er et bo- og servicetilbud efter serviceloven §108 i Varde Kommune, organiseret under Social og Handicap.

Her bor 15 voksne udviklingshæmmede med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Det overordnede mål er at give borgeren optimal livskvalitet med så stor indflydelse på egen hverdag som muligt og med hensyntagen til den enkeltes udvikling og kompetencer.

Vores kerneopgave er at fremme og motivere til et meningsfuldt og selvstændigt liv for den enkelte borger, hvor borgeren kan mestre mest muligt. Forudsætningen for at nå dette mål er, at vi arbejder tværfagligt – med metoder målrettet den enkelte borger, og at vi via relationsarbejde sikrer omsorg, tryghed og udvikling.

Dine opgaver
Som afdelingsleder for Østervang bliver dit primære arbejdsområde til en start sammen med dit personale at holde fast i de processer, der er sat i gang omkring etablering af et specialtilbud, men der vil også være mulighed for, at du kan sætte dit eget præg.

Social og Handicap i Varde Kommune er ligeledes i gang med en større organisationsændring i 2022. Ændringen bunder i et ønske om at skabe en organisation, hvor der er endnu bedre sammenhæng mellem den organisatoriske struktur og de tilbud og indsatser, som der er behov for i forhold til borgerens behov og udvikling i målgruppe.

Endvidere er ønsket at skabe en organisation, som understøtter Tilbudsstrategien.

Det forventes, at du har:

  • En lederuddannelse/ ledererfaring
  • Kendskab til specialområdet
  • Kendskab til KRAP og neuro-pædagogik
  • Kan lede og samarbejde tværfagligt
  • Kan anerkende den pædagogiske og sundhedsfaglige baggrund
  • Kan sparre og coache medarbejdere
  • Har fingeren på pulsen og en naturlig autoritet
  • Er tydelig
  • Har lyst til at bidrage til den faglige udvikling på afdelingen

Der er ansøgningsfrist til stillingen den 14. marts 2022.
Vi forventer at kunne afholde ansættelsessamtaler i uge 12 2022.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter principperne om Lokal Løndannelse.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Områdeleder Tanja Rasmussen på hverdage ml. kl. 9:00 – 12:00 på tlf. 2036 6787 eller pr. mail: tras@varde.dk.

Læs mere om os på Samstyrkens hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Overvejer du at flytte med jobbet?

I Varde Kommune skaber vores mange levende lokalsamfund gode rammer for dig og din families hverdag. Her er fællesskab, foreningsliv og masser af plads til udfoldelser og oplevelser. Uanset hvor du slår dig ned, får du vores smukke natur i baghaven og daginstitutioner, skoler og indkøbsmuligheder indenfor rækkevidde.

Gå på opdagelse i alt det, Varde Kommune har at tilbyde dig og din familie på www.flyttilvarde.dk