Anbringelseskonsulent til Børn og Familie, Varde kommune

Ansøgningsfrist: 15.12.2022

Vi søger dig, hvis hjerte banker for anbragte børns barndom og engageret vil bidrage til at styrke vores plejefamilier til at lykkedes med den gode anbringelse.

Hvis det er dig, så er der en unik mulighed for at søge en stilling som anbringelseskonsulent i Varde kommunes Børn og Familieafdeling.

Hvem er vi?
Som anbringelseskonsulent er du ansat i Børn og Familie – Myndighed og ind i vores anbringelsesfunktion. Anbringelsesfunktionen består af tre anbringelseskonsulenter og 6 socialrådgivere – alle arbejder de tæt sammen om at lykkedes med den gode anbringelse.
Anbringelseskonsulenterne fortæller, at du vil blive en del af et team, hvor høj nuanceret faglighed, fortrolighed og sparring er i højsæde.
De fremhæver, at der i teamet er plads til forskellighed og mange perspektiver. Som gruppe arbejder de tæt sammen, også selvom en stor del af jobbet består af selvstændigt arbejde, og de er altid opmærksomme på hinandens trivsel. Afslutningsvis fremhæver de, at teamet er et team, som har bestået af de samme medarbejdere gennem mange år. 

Hvad vil vi?
Vores praksis tager afsæt i barnets ret til en barndom, på lige vilkår med jævnaldrende. Vi udviser respekt for barnet og familiens egne ønsker, hvilket vores faglige refleksioner afspejler. Vores vurderinger og afgørelser tager afsæt i formålet med anbringelsen og med et vedvarende fokus på, at give barnet lige muligheder for en selvstændig udvikling og fremtid.

Vi ønsker at skabe livsfortællinger, hvorigennem børn kan forstå sig selv, både for nuværende og på sigt. Det betyder, at praksis afspejler en narrativ tilgang, hvor vi ofte taler om hvordan vi forstår barnet bedst, herunder hvordan vi bidrager til en barndom med glæde og nærvær – en barndom med gode fortællinger.

Dine opgaver er:

 • At yde supervision til plejefamilier afstemt med deres aktuelle behov og med afsæt i barnets handleplan
 • At yde intensive opstartsforløb (TSOP) til plejefamilier og netværksplejefamilier, ved opstart af nyt plejeforhold
 • At stå for kursusforløb til plejefamilier og netværksplejefamilier
 • Rekruttering af plejefamilier og aflastningsfamilier
 • Godkendelse af netværksplejefamilier
 • At sikre kvalificeret matchning mellem børn og anbringelsessted

Vi har brug for dig som:

 • Har en solid erfaring med og viden om anbragte børn og unge
 • Kan fastholde blikket på barnet eller den unge og dennes ret til en tryg opvækst
 • Tror på mulighederne og er klar til at arbejde målrettet mod det rette match
 • Kan føre samtaler med mennesker som de udvikler sig gennem
 • Har en socialfaglig uddannelse med efteruddannelse som terapeut eller supervisor. Hvis ikke, at du så er villig til at gå i gang med uddannelse som supervisor 

Du skal søge stillingen fordi:

 • At anbragte børn og unge generelt har brug for at kvaliteten i anbringelserne højnes
 • At det er et fagområde som er genstand for løbende udvikling og spændende tiltag
 • At du her vil have en hverdag hvor din indsats giver mening og værdi
 • At en stilling som denne bliver sjældent ledig
 • At du her vil indgå på en arbejdsplads med et sundt arbejdsmiljø og god energi

Er du ikke overbevist eller har du generelt spørgsmål til stillingen, så ring gerne til mig på 21312608.
Vi håber på din ansøgning!

Bedste Hilsner,
Maren Hansen, Teamleder.

Praktiske oplysninger:
Løn i henhold til gældende overenskomst, og principperne i Ny Løn.
Det forventes at du har kørekort.
Arbejdsstedet er Borgercenter Varde, Frisvadvej 35, 6800 Varde.
Stillingen ønskes besat pr. 01.02.2023.
Ansøgningsfrist torsdag d. 15.12.2022. kl. 23.59
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 21.12.2022