Attraktiv stilling som souschef i Dagplejen

Ansøgningsfrist: 24.10.2022

Besidder du en høj pædagogisk faglighed og har ledelseserfaring? Brænder du for at bidrage til de optimale trivsels, udviklings – og læringsbetingelser for alle børn samt et godt arbejdsmiljø? Så kan stillingen som souschef i den kommunale dagpleje måske være lige noget for dig.

Den kommunale dagpleje i Varde Kommune består af ca. 160 dagplejere, 7 dagplejepædagoger, 1 administrativ medarbejder, 1 souschef og 1 leder.

Om jobbet
Som souschef i Dagplejen vil du være med til at varetage den daglige ledelse og drift. Du skal håndtere en bred vifte af pædagogiske og administrative opgaver, som kræver et tæt samarbejde med kollegaer, forældre og den kommunale forvaltning – heriblandt Sundhedsplejen, PPR, Pladsanvisningen og andre dagtilbud.

Du skal gennem sparring, rådgivning og vejledning sikre, at vi i Dagplejen fortsat lever op til de kommunale krav og forventninger, – herunder gældende lovgivning på dagtilbudsområdet og kommunens børne- og ungdomspolitik.

Du skal føre tilsyn hos dagplejerne, hvor du skal bidrage til sikringen af en fortsat høj pædagogisk kvalitet og stærkt fagligt fællesskab mellem de enkelte dagplejere. Du skal være til rådighed og tilgængelig, samt yde den nødvendige støtte og vejledning i hverdagen.

Din profil:

 • Du er pædagogisk uddannet – gerne med diplom eller lign. indenfor ledelse
 • Du har ledelseserfaring
 • Du har pædagogisk erfaring med børn i alderen 0-3 år
 • Du har lyst til at indgå i et tæt teamsamarbejde med lederen
 • Du har kendskab til dagplejen
 • Du er anerkendende, reflekterende, god til at inspirere og understøtte udvikling
 • Du har kompetence til at arbejde i mange forskellige kontekster
 • Du er god til at formidle – såvel skriftligt som mundtligt
 • Du kan udføre administrative opgaver
 • Du har interesse i at lære de IT-systemer, som bruges i Varde Kommune
 • Du kan arbejde selvstændigt, struktureret, systematisk og bevare overblikket i en kompleks hverdag
 • Du kan arbejde med tværfaglige samarbejdspartnere
 • Du kan agere i dilemmaer mellem kontrol, sparring og tilsyn
 • Du er mødestabil og fleksibel
 • Du skal kunne arbejde i tidsrummet 5.30 – 17.00
 • Du skal kunne deltage i planlagte aftenmøder

Derfor skal du vælge os:

 • Du vil få kompetente kollegaer
 • Du vil have en høj grad af indflydelse på planlægningen af egne arbejdsopgaver – og arbejdstid
 • Vi har kompetente og erfarne dagplejere
 • Du har stor mulighed for at anvende dine faglige erfaringer og kompetencer, samt mulighed for yderligere kompetenceudvikling
 • Du har mulighed for at være med til at videreudvikle og implementere pædagogiske tiltag
 • Du vil møde mange samarbejdspartnere
 • Vi vægter loyalitet, tillid, ordentlighed, venlighed, hjælpsomhed, åbenhed, gennemsigtighed og dialog
 • Vi anser alle børn, kollegaer og forældre, som ligeværdige med forskellige forudsætninger og har en insisterende tro på gode intentioner

Yderligere oplysninger
Kan du se dig selv som souschef i Dagplejen, så send ansøgning, CV og evt. andre relevante dokumenter via ansøgningsformularen.

Aflønning og ansættelse efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist den 24. oktober 2022 kl. 12:00. Ansættelsessamtale afholdes torsdag den 27. oktober 2022. Såfremt der efter den første samtale skønnes behov for en yderligere samtale, vil det blive aftalt med ansøger/ansøgere.

Såfremt du ønsker mere information om stillingen kan leder af dagplejen Marianne Lomholt Sørensen kontaktes på 40 73 84 14.

Stillingen er på 30 timer og med tiltrædelse 1. januar 2023 eller snarest derefter.

Vi glæder os til at høre fra dig.