Barselsvikariat som børnefysioterapeut

Ansøgningsfrist: 16.09.2022

Da vi har en kollega, der går på barsel, søger vi pr. ca. 01.11.2022 en børnefysioterapeut til et vikariat på 34 ugentlige timer hos Råd og Vejledning, Varde Kommune.

Fysioterapi i Råd og Vejledning i Varde Kommune er et tilbud til børn i alderen 0-18 år i form af specialpædagogisk vurdering (PPR), vederlagsfri fysioterapi, genoptræning af børn med en almen genoptræningsplan samt vedligeholdende træning bevilget fra rådgivere.

Råd og Vejledning er en underafdeling under Børn og Familie. Råd og Vejledning består af to organiseringer. En der består af PPR-funktion for psykologerne og en for fysioterapeuter.

Vi er organiserede omkring skoler og dagtilbud i distrikterne, men vi søger i vid udstrækning at understøtte hinanden i opgavefordelingen.

PPR-funktionen for fysioterapeuter består af fire personer. Der er et godt sammenhold og støtte i det daglige. Der er fokus på, at vi kan have en venskabelig omgangstone med fælles pauser og sociale arrangementer. Der arbejdes fagligt med en fælleshed i forståelse af opgaver og gode bud på hvordan vi løser disse. Dagligdagen er præget af et vist arbejdspres med alsidige arbejdsopgaver indenfor specialet pædiatri.

Arbejdsopgaverne vil hovedsageligt være:

 • Konsultative opgaver i skole- og dagtilbud – (rådgivning om specialpædagogisk bistand)
 • Rådgivning og vejledning til forældre og andre samarbejdspartnere
 • Observation, undersøgelse og test af børns funktionsniveau
 • Udarbejdelse af skriftligt materiale
 • Træning ud fra genoptræningsplaner
 • Træning til børn med henvisning til vederlagsfri fysioterapi
 • Vedligeholdende træning bevilget af rådgivere i kommunen

Vi tilbyder:

 • Faggruppemøder hver 14. dag med mulighed for faglig sparring
 • Personalemøde sammen med PPR-psykologer en gang månedligt
 • Mulighed for relevante kurser
 • Et fagligt spændende og alsidigt job
 • Mulighed for et bredt tværfagligt samarbejde, hvor barnet er i centrum

Hvem søger vi:
Vi søger en kollega med kendskab til, og erfaring fra det børnefysioterapeutiske arbejde og PPR-arbejdet, og som har gode og solide erfaringer med rådgivning og vejledning ind i den pædagogiske virkelighed.

Vi søger kollegaer, der trives i det pædagogiske felt og er en faglig stærk sparringspartner for de professionelle medarbejdere i dagtilbud og skoler.

Opgaverne forudsætter, at du på en og samme tid er en selvstændig og kreativ person men samtidig også er fagligt bevidst og orienteret mod samarbejdet. Du trives i en hverdag præget af uforudsigelighed, komplekse opgaver og høj efterspørgsel, og du evner samtidig at bevare ro, overblik og levere solid opgaveløsning.

Løn og ansættelsesforhold vil være i henhold til gældende overenskomst.

Praktisk vedr. ansøgningen:
Vi vil gerne modtage din ansøgning senest d. 16. september 2022 og vi forventer at jobsamtaler kan finde sted d. 26. september 2022.

Evt. spørgsmål kan rettes til fysioterapeut Katrine Nielsen, mobil: 5116 7856/ mail: klac@varde.dk  eller til leder af Råd og Vejledning, Mogens Sørensen, tlf.: 7994 7664, mail: mogs@varde.dk, eller mobil: 5116 7877.