Behandlerpsykolog søges til Familiecentret

Ansøgningsfrist: 21.04.2022

Familiecentret i Varde Kommune søger hurtigst muligt en autoriseret psykolog til børne-/forældresamtaler, undersøgelser mm jf. Servicelovens bestemmelser.

Familiecentret løser opgaver inden for Servicelovens bestemmelser omkring støtte til udsatte børn, unge og familier. Afdelingen varetager mange forskelligartede opgaver visiteret fra Børn og Familie, Myndighed efter Servicelovens § 52.

Fælles for opgaverne er, at de tager afsæt i den handleplan, som barnets socialrådgiver har defineret i samarbejdet med den unge og/eller barnets forældre. Vores indsatser tilrettelægges derfor i tæt dialog med familien og det enkelte barn/den unge. Hertil har vi fokus på udvikling, inddra­gelse og delagtiggørelse af familiens netværk.

Vi arbejder med familier, der er udfordrede på flere livsområder, hvorfor kerneopgaven består i at skabe vedvarende positive forandringer i familien for derved at sikre barnets/de unges tryghed, udvikling og trivsel gennem en tidlig og forebyggende indsats.

Som psykolog varetager du behandlings og i mindre grad undersøgelsesopgaver. Der er tale om såvel familie terapeutisk som individuel indsats med tæt samarbejde med forældrene eller de voksne, der har barnet i deres varetægt. Børnene har været udsæt for traumatiske begivenheder, eksempelvis i form af svigt, vold, seksuelle overgreb, dødsfald mm., der gør, at de har symptomer på mistrivsel.

Afdelingen laver ikke forældrekompetenceundersøgelser.

Endelige er der, fra tid til anden, mindre opgaver med supervision af andre faggrupper.

Indsatserne er som regel individuelle, men der planlægges et større fokus på gruppetilbud, hvis det synes oplagt i de respektive opgaver.

Som medarbejder i Familiecentret skal man være indforstået med at indgå i og være en del af den fælles opgaveløsning i afdelingen. En del af opgaven vil også være skriftlig dokumentation i form behandlingsplaner og statusudtalelser. Yderligere prioriterer vi et tæt samarbejde med myndighedsrådgivere samt andre relevante samarbejdspartnere.

Vi forventer af dig

 • Du er autoriseret psykolog og har en terapeutisk efteruddannelse.
 • Du har erfaring med terapi med børn og unge.
 • Du er indstillet på at indgå i et forpligtende fællesskab, hvor man har modet til at dele succeser og udfordringer med hinanden.
 • Du er er konstruktiv, løsningsorienteret og fleksibel i forhold til opgaver og arbejdstider.
 • Du trives i en travl hverdag.
 • Du skal ikke kunne alt, men tilsammen skal vi kunne det meste.
 • Du bidrager til et godt arbejdsmiljø og tager medansvar for den gode trivsel i teamet og i afdelingen som helhed.
 • Du har evt. erfaring med kriseintervention.

Vi kan tilbyde dig

 • En afdeling med kompetente og uddannede medarbejdere, som brænder for deres arbejde og for at udvikle afdelingen og støtten til udsatte børn, unge og deres familier.
 • En arbejdsplads i spændende udvikling.
 • Et udfordrende og selvstændigt job med store krav til din faglighed.
 • Sagssupervision og ledelse tæt på.
 • En anerkendende kultur, hvor vi har respekt for hinanden og vores samarbejdspartnere.
 • En arbejdsplads der giver plads til forskellighed, humor og et godt kollegialt fællesskab.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 30 timer. Der må i nogen grad forventes arbejde udenfor normal arbejdstid.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for psykologer.

Ansættelse forudsætter indhentelse af børneattest.

Ansøgningen skal være os i hænde senest 21.04.2022.

Samtaler forventes afholdt d. 25.04.2022.

Yderligere oplysninger
For yderligere information er du velkommen til at kontakte:
Teamleder Silje Schmidt Aarup Simonsen, tlf. 2364 1162 eller psykolog Julia Buerstedde, tlf. 5116 7898.