Børnehaven Hedevang, beliggende i Alslev by, skal have ny daglig leder den 1. juli 2022 eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist: 24.05.2022

Da vores gode lederkollega har søgt nye udfordringer, skal vi have en ny daglig leder i Børnehaven Hedevang, som er en del af det fællesledede Dagtilbuddet Midt, der omfatter de kommunale daginstitutioner i Varde By. Vores vigtigste mission er at skabe værdi og gøre en positiv forskel for de børn og familier, som hver dag kommer hos os. Derudover at give børnene tillid, tryghed og anerkendelse gennem tydelighed, respekt og nærvær med afsæt i Varde Kommunes værdier: ordentlig, værdiskabende og stærk.

Børnehaven Hedevang er beliggende i Alslev, 7 km fra Varde, tæt på naturen og byen.
Vi er normeret til 100 børnehavebørn, som alle kommer fra nærområdet omkring Alslev. Huset har blandt andet fem store grupperum og et stort lyst fællesrum. Vi har en kæmpe legeplads og mange muligheder for at skabe læringsmiljøer i naturen/området omkring os.

I Hedevang har vi et stærkt og nært samarbejde med dagplejen, skolen og borgerforeningen.

Vi er stolte af vores lokalsamfund, og vi er rigtig stolte af samarbejdet med vores forældre, som altid bakker op om de forskellige tiltag og arrangementer, vi tilbyder.

I stillingen har du ansvaret for såvel den faglige ledelse som for personaleledelse af medarbejderne.
Du er stærkt engageret i at gøre en forskel for alle børns læring, dannelse, trivsel og chancelighed. Du kan analysere data, gennemføre observationer og efterfølgende facilitere udviklende samtaler med medarbejderne. Du tør stille krav og kan skabe fælles opbakning til nye tiltag. Du sikrer et tværfagligt samarbejde omkring børnenes trivsel og læring. Du sikrer et godt og konstruktivt forældresamarbejde.

I samarbejde med Ledelsesteamet og Dagtilbudslederen i Dagtilbuddet Midt skal du medvirke til at udvikle og motivere, skabe et godt arbejdsmiljø og etablere fællesskab omkring vores kerneopgave. Det indebærer blandt andet at styrke den tværfaglige opgaveløsning, så organisationens unikke kombination af fagligheder bringes i spil til størst mulig gavn for alle interessenter. Det forventes, at du prioriterer din udvikling som leder.

Dine faglige og personlige kompetencer:

 • Du har relevant fagfaglig uddannelse og erfaring
 • Du har måske en overbygning på din faglige uddannelse, eller er interesseret i at få det
 • Du har ledelseserfaring – eventuelt fra et andet område
 • Du kan strukturere og rammesætte dagligdagen, så den er effektiv og fleksibel
 • Du kan skabe stærke og tillidsfulde relationer på alle niveauer i organisationen
 • Du kan gennem metodiske og anerkendte observationer give udviklende og kompetent feedback på medarbejdernes praksis
 • Du har gennemslagskraft, handlekraft og er beslutningsdygtig
 • Du er i stand til at løse forskellige økonomiopgaver, eksempelvis kontering af regninger
 • Du kan håndtere at være i krydsfeltet mellem ledelsesopgaven og dit arbejde i den pædagogiske praksis

Dit ansvar og opgaver som leder af medarbejdere omfatter desuden, at du kan: 

 • Give faglig sparring der direkte understøtter opgaveløsningen
 • Være synlig for medarbejdere, børn og forældre i det daglige arbejde
 • Varetage en række opgaver omkring drift og personaleledelse
 • Håndtere konfliktfyldte situationer 
 • Afholde MUS/TUD samtaler med medarbejderne
 • Agere selvstændigt og bidragende i vores ledelsesteam

Besvar i din ansøgning: Hvordan vil du lede tæt på praksis og med fagligheden forrest?
Vi vil naturligvis meget gerne høre mere om dig, og hvorfor du ønsker jobbet. Du skal derfor besvare 5 spørgsmål i din ansøgning:

 • Hvorfor vil du være leder i Børnehaven Hedevang?
 • Hvordan vil du, med den erfaring du har, lede og vejlede dine medarbejdere, så du sikrer refleksion og motivation?
 • Hvordan vil du gribe opgaven an med at sikre fokus på børnenes læring gennem leg – hele dagen?
 • Hvilken erfaring har du som pædagog og leder på 2-6 års området?

Vi kan tilbyde dig et introforløb for nye ledere i Varde Kommune, hvor du eksempelvis præsenteres for systemer, arbejdsgange og kommunikation.
Du får en tæt kontakt til en af dine kolleger i Ledelsesteamet, som vil fungere som din mentor, så du udover den fastlagte sparring altid har en makker at ringe til eller mødes med.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte dagtilbudsleder Pia Jæger Kehlet på mobil nr. 51 21 35 99 eller souschef Kirsten Skjerning på mobil nr. 23 31 80 31 for eventuelle spørgsmål.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om ny løn.

Ansøgningsfrist er tirsdag den 24. maj 2022.
Samtaler forventes afholdt mandag den 30. maj 2022 fra kl. 17.00.

 

Overvejer du at flytte med jobbet?

I Varde Kommune skaber vores mange levende lokalsamfund gode rammer for dig og din families hverdag. Her er fællesskab, foreningsliv og masser af plads til udfoldelser og oplevelser. Uanset hvor du slår dig ned, får du vores smukke natur i baghaven og daginstitutioner, skoler og indkøbsmuligheder indenfor rækkevidde.

Gå på opdagelse i alt det, Varde Kommune har at tilbyde dig og din familie på www.flyttilvarde.dk