Børnehaven Smørhullet søger uddannet pædagog m/k 32 timer ugentligt pr. 1. marts 2022

Ansøgningsfrist: 07.01.2022

Børnehaven Smørhullet er en del af det fællesledede Dagtilbuddet Midt, der omfatter de kommunale dagtilbud i Varde By og i Alslev. I Dagtilbuddet Midt er vores vigtigste mission at skabe værdi og gøre en positiv forskel for de børn og familier, som hver dag kommer i vores institutioner. Derudover at give børnene tillid, tryghed og anerkendelse gennem tydelighed, respekt og nærvær med afsæt i Varde Kommunes værdier: ordentlig, værdiskabende og stærk.

Børnehaven Smørhullet, normeret til 80 børnehavebørn, er beliggende i et grønt område i Varde Nord, tæt på naturen og med adgang til hytter, bål-steder og ”kratliv”. Vi er nabo til specialbørnehaven Solsikken og Spejderhytten. Lige på den anden side af Lerpøtvej ligger Varde Fritidscenter og Frelloskolen.

I Børnehaven Smørhullet tager vi i det pædagogiske arbejde afsæt i vores værdier, som er tillid, omsorg og respekt gennem anerkendelse og nærvær i relationen. Vi arbejder i hele huset ud fra de 8 samspilstemaer i ICDP, et anerkendende menneskesyn og er optaget af, gennem et grundlæggende tilknytningsskabende relationsarbejde, at støtte, guide og udfordre børnene til mestring af nye færdigheder og indlæring af nye kompetencer indenfor deres nærmeste udviklingszone.

Vi arbejder struktureret og sætter nærvær øverst på dagsordenen. Vi er optaget af at skabe læringsmiljøer, der tilgodeser, at børnene er medskabere af deres egen læring.

Vi arbejder med de styrkede pædagogiske læreplaner gennem ”Fra Intention til Handling”, som har følgende temaer i vores pædagogiske praksis: dagtilbudsdidaktik, tidssvarende læringsmiljøer, evalueringskultur samt forældresamarbejde.

Vi arbejder tværfagligt og modtager konsultativ bistand fra såvel psykologer, tale-hørekonsulenter, sundhedsplejersker og socialrådgivere ud fra et helhedssyn omkring barnet og familien.

Børnene bliver mødt af pædagogisk personale, der er kontaktfulde, tydelige, glade og lyttende. Voksne der giver plads og formår at skabe struktur, forudsigelighed og udfordringer i hverdagen.

Vi prioriterer det lille og det store fællesskab, hvilket vil sige, at vi alle bidrager til et godt psykisk arbejdsmiljø, pædagogfaglig udvikling og trivsel i hele det fællesledede dagtilbud og i vores lokale personalegruppe.

Vi vil have en kollega, som

 • er uddannet pædagog, gerne med relevant efteruddannelse, eller med lyst til at lære og efteruddanne sig,
 • kan arbejde didaktisk og kan dokumentere og beskrive det pædagogiske arbejde,
 • kan organisere, tilrettelægge, følge op, lede og fordele i daglig pædagogisk praksis, herunder også vejlede forældre og samarbejdspartnere,
 • måske har du erfaring i at arbejde med læringsgrupper?
 • er dus med teknologierne, vi bruger i hverdagen, såsom AULA, Hjernen & Hjertet, IPad og hertil hørende ”Leg og Lær”-apps,
 • kan finde og skabe læringsmiljøer udenfor i al slags vejr,
 • er nærværende, anerkendende, engageret, reflekterende og har en positiv indstilling generelt,
 • er loyal overfor fælles beslutninger, tager ansvar og udviser initiativ,
 • har hjertet med, glædes og begejstres i det pædagogiske arbejde med børn, forældre og kollegaer,
 • oplever det spændende og udviklende at arbejde tværfagligt,
 • oplever det vigtigt at bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø, faglig udvikling og trivsel i hele Dagtilbuddet Midt og i vores lokale personalegruppe.

Hvad kan vi tilbyde:

 • Grundigt introforløb til huset, børnene og vores måde at arbejde på,
 • et spændende job, hvor du møder fagligt velfunderede, positive og engagerede kollegaer, som gør brug af hinandens ressourcer og kompetencer.
 • mulighed for faglig- og personlig udvikling og et tæt forældresamarbejde.
 • et visionært dagtilbudsområde med dialog, tæt samarbejde og netværksdannelse på tværs af de enkelte afdelinger.
 • vores primære daglige fokus i al samvær med børn og familier er trivsel, læring og chancelighed.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte daglig leder Rikke WH Mathiesen, mobil nr. 22 34 63 64, eller dagtilbudsleder Pia Jæger Kehlet på mobil nr. 51 21 35 99 for eventuelle spørgsmål.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om ny løn.

Ansøgningsfrist er den 7. januar 2022.
Samtaler forventes afholdt torsdag den 13. januar 2022 fra kl. 16.00.