Børnehaven Vestervold, beliggende midt i Varde by, mangler en daglig leder pr. 1. marts 2022

Ansøgningsfrist: 12.01.2022

Da vores gode kollega har søgt nye udfordringer i Dagtilbuddet Midt, mangler vi en daglig leder i Børnehaven Vestervold.

Vestervold er en del af det fællesledede Dagtilbuddet Midt, der omfatter de kommunale daginstitutioner i Varde By og i Alslev. I Dagtilbuddet Midt er vores vigtigste mission at skabe værdi og gøre en positiv forskel for de børn og familier, som hver dag kommer hos os. Derudover at give børnene tillid, tryghed og anerkendelse gennem tydelighed, respekt og nærvær med afsæt i Varde Kommunes værdier: ordentlig, værdiskabende og stærk.

Børnehaven Vestervold er en børnehave beliggende midt i Varde by, tæt på Musik- og Billedskolen, Varde Bibliotek, Museerne og alle byens øvrige tilbud. Vi er normeret til 60 børnehavebørn.

I Børnehaven Vestervold tager vi i det pædagogiske arbejde afsæt i vores værdier, som er tillid, omsorg og respekt gennem anerkendelse og nærvær i relationen. Vi arbejder ud fra de 8 samspilstemaer i ICDP, et anerkendende menneskesyn og er optaget af, gennem et grundlæggende tilknytningsskabende relationsarbejde, at støtte, guide og udfordre børnene til mestring af nye færdigheder og indlæring af nye kompetencer indenfor deres nærmeste udviklingszone.

I stillingen har du ansvaret for såvel den faglige ledelse som for personaleledelse af medarbejderne.

Du er stærkt engageret i at gøre en forskel for alle børns læring, dannelse, trivsel og chancelighed. Du kan analysere data, gennemføre observationer og efterfølgende facilitere udviklende samtaler med medarbejderne. Du tør stille krav og kan skabe fælles opbakning til nye tiltag. Du sikrer et tværfagligt samarbejde omkring børnenes trivsel og læring. Du sikrer et godt og konstruktivt forældresamarbejde.

I samarbejde med ledelsesteamet og dagtilbudslederen i Dagtilbuddet Midt skal du medvirke til at udvikle og motivere alle medarbejdere, skabe et godt arbejdsmiljø og etablere fællesskab omkring opgaveløsningen i teamet. Det indebærer blandt andet at styrke den tværfaglige opgaveløsning, så organisationens unikke kombination af fagligheder bringes i spil til størst mulig gavn for alle interessenter. Det forventes, at du prioriterer din udvikling som leder.

Dine faglige og personlige kompetencer:

 • Du har relevant fagfaglig uddannelse og erfaring
 • Du har gerne en overbygning på din faglige uddannelse, eller er interesseret i at få det
 • Du har ledelseserfaring.
 • Du evner at indgå i et forpligtende teamsamarbejde
 • Du kan strukturere og rammesætte dagligdagen, så den er effektiv og fleksibel
 • Du kan skabe stærke og tillidsfulde relationer på alle niveauer i organisationen
 • Du kan gennem metodiske og anerkendte observationer give udviklende og kompetent feedback på medarbejdernes praksis.
 • Du har gennemslagskraft, handlekraft og er beslutningsdygtig
 • Du er rummelig, åben og imødekommende
 • Du er pragmatisk og løsningsorienteret
 • Du er i stand til at løse forskellige økonomiopgaver, eksempelvis kontering af regninger
 • Du kan håndtere at være i krydsfeltet mellem ledelsesopgaven og dit arbejde i den pædagogiske praksis

Det vigtigste er dog, hvis du skal have succes i jobbet, at du evner at balancere dit lederskab mellem pædagogisk udvikling og personaleledelse.

Besvar i din ansøgning: Hvordan vil du lede tæt på praksis og med fagligheden forrest?

Vi vil så gerne høre mere om dig, og hvorfor du ønsker jobbet. Du skal derfor besvare 5 spørgsmål i din ansøgning:

 • Hvorfor brænder du for at være leder i Børnehaven Vestervold?
 • Hvordan vil du, med den erfaring du har lede og vejlede dine medarbejdere, så du sikrer refleksion og motivation?
 • Hvordan vil du gribe opgaven an med at sikre fokus på børnenes læring gennem leg – hele dagen?
 • Hvilken erfaring har du som pædagog og leder på 2-6 års området?

Dit ansvar og opgaver som leder af medarbejdere omfatter desuden, at du kan: 

 • Give faglig sparring der direkte understøtter opgaveløsningen
 • Være synlig for medarbejdere, børn og forældre i det daglige arbejde
 • Varetage en række opgaver omkring drift og personaleledelse
 • Håndtere konfliktfyldte situationer 
 • Agere selvstændigt med udgangspunkt i arbejdet i et ligeværdigt ledelsesteam
 • Afholde MUS/TUD samtaler med medarbejderne

Vi kan tilbyde dig et introforløb for nye ledere i Varde Kommune, hvor du eksempelvis præsenteres for systemer, arbejdsgange og kommunikation.

Du får koblet en af dine kolleger i ledelsesteamet på som mentor, så du udover den fastlagte sparring altid har en makker at ringe til eller mødes med.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte dagtilbudsleder Pia Jæger Kehlet på mobil nr. 51 21 35 99 eller souschef Kirsten Skjerning på mobil nr. 23 31 80 31 for eventuelle spørgsmål.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om ny løn.

Ansøgningsfrist er onsdag den 12. januar 2022.
Samtaler forventes afholdt torsdag den 20. januar 2022 fra kl. 15.30.