Børnehuset Sønderallé søger en uddannet pædagog og en pædagogmedhjælper m/k begge 37 timer ugentligt pr. 1. august 2022.

Ansøgningsfrist: 22.06.2022

Børnehuset Sønderallé er en del af det fællesledede Dagtilbuddet Midt, der omfatter Børnehaven Hedevang i Alslev og de kommunale dagtilbud i Varde By. I Dagtilbuddet Midt arbejder vi med det formål at give børnene tillid, tryghed og anerkendelse gennem tydelighed, respekt og nærvær, dette med afsæt i Varde Kommunes værdier: ordentlig, værdiskabende og stærk.

Børnehuset Sønderallé er et integreret dagtilbud beliggende i Varde Syd, tæt på dejlige grønne arealer, legepladser og lige ved siden af Lykkesgårdskolen. Vi er normeret til 14 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.

I Børnehuset Sønderallé tager vi i det pædagogiske arbejde afsæt i vores værdier, som er tillid, omsorg og respekt gennem anerkendelse og nærvær i relationen. Vi arbejder i hele huset ud fra de 8 samspilstemaer i ICDP, et anerkendende menneskesyn og er optaget af, gennem et grundlæggende tilknytningsskabende relations arbejde, at støtte, guide og udfordre børnene til mestring af nye færdigheder og indlæring af nye kompetencer indenfor deres nærmeste udviklingszone.

Vi vil have en pædagoguddannet kollega, som

 • tør og vil vores fag, og har lyst til at lære og efteruddanne sig,
 • arbejder didaktisk, og kan dokumentere og beskrive sit pædagogiske arbejde,
 • måske har du erfaring i at arbejde med læringsgrupper,
 • er dus med, eller er klar til at lære om AULA, Hjernen & Hjertet, IPad og de hertil hørende ”Leg og Lær”-apps,
 • er nærværende, anerkendende, engageret, reflekterende og har en positiv indstilling generelt,
 • er loyal overfor fælles beslutninger, tager ansvar og udviser initiativ,
 • har hjertet med, glædes og begejstres i det pædagogiske arbejde med børn, forældre og kollegaer,
 • oplever det spændende og udviklende at arbejde tværfagligt,
 • oplever det vigtigt at bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø, faglig udvikling og trivsel i hele Dagtilbuddet Midt og i vores lokale personalegruppe.

Vi vil have en pædagogmedhjælper, som

 • eventuelt har erfaring fra daginstitutioner og med vuggestuebørn,
 • er engageret, interesseret og vil gøre en positiv forskel,
 • er alsidig, fleksibel og kan lide både inde- og udelivet
 • er nærværende, anerkendende, reflekterende og bidrager til at barnet føler sig set, hørt og forstået,
 • er loyal overfor fælles beslutninger, tager ansvar og udviser initiativ,
 • har hjertet med, kan glædes og begejstres,
 • oplever det spændende og udviklende at arbejde tæt sammen med familierne,
 • kender sig selv, er grounded og til stede i nuet – altså har god jordforbindelse / begge ben solidt plantet på jorden.

Hvad kan vi tilbyde:

 • Grundigt introforløb til huset, børnene og vores måde at arbejde på,
 • et spændende job, hvor du møder fagligt velfunderede, positive og engagerede kollegaer, som gør brug af hinandens ressourcer og kompetencer.
 • mulighed for faglig- og personlig udvikling og uddannelse.
 • et visionært dagtilbudsområde med tæt samarbejde og netværksdannelse på tværs af de enkelte afdelinger.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte daglig leder Kirsten Sørensen på mobil nr. 24 60 79 15, eller dagtilbudsleder Pia Jæger Kehlet på mobil nr. 51 21 35 99 for eventuelle spørgsmål.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om ny løn.

Ansøgningsfrist er onsdag den 22. juni 2022.
Samtaler forventes afholdt tirsdag den 28. juni fra kl. 16.00 i Børnehuset Sønderallé, Sønderallé 7, 6800 Varde.