Center for Sundhedsfremme søger demenskonsulent

Ansøgningsfrist: 17.03.2022

Center for Sundhedsfremme søger demenskonsulent

Center for Sundhedsfremme søger en demenskonsulent fra 1. maj 2022 eller hurtigst muligt. Stillingen er på 34-37 timer ugentlig.

I Varde Kommune har vi stor fokus på borgere med demens og deres pårørende. Vi nytænker og udvikler løbende for at styrke vores indsatser og tiltag på området.

Visionen
Center for Sundhedsfremme – sammen fremmer vi sundhed og trivsel, der giver mening og skaber værdi.

Kerneopgaven i Center for Sundhedsfremme
Kerneopgaven er, at vi — i samspil med borgeren — finder ressourcer til at skabe forandring. Målet er, at den enkelte borger bliver i stand til at mestre de udfordringer, som opleves i livet — både fysisk, psykisk og socialt.

Har du erfaring indenfor demensområdet eller erfaring med borgere med psykologiske, kognitive og sociale funktionsnedsættelser, vil det være en fordel, men vi søger en demenskonsulent, som:

 • er sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut
 • kan understøtte og facilitere borgere, pårørende, pårørendegrupper og medarbejdere omkring borgere med demens
 • kan varetage vidensdeling, vejledning og undervisning af både medarbejdere, foreninger og frivillige
 • kan tage aktiv del i projekter, udvikling, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • kan bevare ro og overblik i pressede situationer

Vi arbejder med relationel koordinering og KRAP.

Samarbejde med Kompas-KLUBBEN, Projekt Frirum, visitation, hjemmepleje, sygepleje samt træningsområdet vægtes højt ligesom sparring og et tæt samarbejde med ældreområdets ressourcepersoner.

En stor del af indsatserne er i borgerens hjem, på kommunens daghjem og på ældre- og plejecentrene.

Center for Sundhedsfremme tilbyder en arbejdsplads med engagerede og kompetente kollegaer. Vi arbejder tværfagligt og har et godt og fleksibelt arbejdsmiljø.

Du vil indgå i et team, som består af:

 • 1 faglig koordinator for demensområdet
 • 4 kollegaer, som er demenskonsulenter
 • 3 kollegaer er tilknyttet Kompas-Huset.
  Et tilbud for borgere, som er tidligt i deres demensforløb.
 • 2 kollegaer, som er Frirumsmedarbejdere.
  Et tilbud, som aflaster pårørende indenfor demensområdet.

Arbejdstiderne er primært inden for almindelig arbejdstid. Der kan være enkelte aften- og weekendopgaver i forbindelse med støtte til pårørende og observation af borgere på plejecentrene.

Ved kørsel i egen bil ydes kørselsgodtgørelse efter gældende regler.

Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst og reglerne omkring ny løn.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være modtaget senest torsdag den 17. marts kl. 8.00.
Der holdes samtaler mandag den 21. marts 2022.

Der kan først forventes svar efter ansættelsesprocessen – det vil sige tidligst primo april.

Ansøgningen sendes elektronisk.

Ønsker du at høre mere til stillingen?
Har du spørgsmål, så kan du ringe til Center for Sundhedsfremme på
tlf. 7994 6060.

Yderligere oplysninger om Center for Sundhedsfremme kan findes på www.vardekommune.dk/sundhedsfremme/

Du kan se lidt billeder fra vores center her: http://www.sundhedsfremme.vardekommune.dk/om-os/her-finder-du-os.aspx

Læs mere omkring Varde Kommunes demensindsats på www.vardekommune.dk/demens