Daglig leder til børnehaven i Starup Børneby

Ansøgningsfrist: 15.01.2022

Nu har du chancen for at blive en del af vores lille børnehave, hvor bl.a. størrelsen giver os gode muligheder og betingelser for at prioritere nærhed og omsorg omkring børnene meget højt.

Børnehaven har pt. 40 børn i alderen 3 – 6 år og 4 vuggestuebørn. Der er fem pædagoger, to assistenter og to pædagogmedhjælpere tilknyttet børnehaven. Starup børnehave er en del af Starup Børneby som består af, børnehave, skole og SFO. Samlet er der 110 børn og 18 medarbejdere i Starup Børneby.  Organisatorisk er Børnebyen en del af Agerbæk Skole og Starup Børneby. Vi er beliggende i området nær Esbjerg, Varde og Grindsted.

Vores værdier: Glæde, læring, ansvar og dannelse vægtes højt i hverdagen, og det er vores vision, at Starup Børneby er et sted, hvor børn forældre og medarbejdere sammen skaber et GLAD børneliv.

Vores rammer både inde og ude, er særdeles gode. Særligt kan nævnes vores store legeplads lige udenfor døren og naturen omkring os hvor vi bl.a. har en hytte i skoven, naturuniversitet og en sportsplads lige udenfor hegnet.

Vi har et særdeles godt samarbejde med byens foreninger og lokalområdet hvilket giver os mulighed for at benytte forskellige udeområder i nærområdet som kirken, spejderpladsen og tage på bondegårdsbesøg.

Vores placering med børnehave og skole tæt på hinanden gør, at vi har gode muligheder for at benytte fællesarealerne i en aktiv hverdag – som eksempel kan nævnes brugen af hallen, skolegården, multibanerne, biblioteket og andre faglokaler på skolen.

Vi arbejder kontinuerligt med at skabe gode rammer for børnene i dagligdagen og har et stort fokus på husets struktur. Som en sammenhængende børneby har vi også et særligt fokus på at minimere overgangen fra dagtilbud til skole.

I Starup Børnehave har vi fælles fokus på

 • At skabe et godt og udviklende børneliv i små og trygge rammer.
 • At minimere overgangen fra dagtilbud til skole.
 • At vi er en enhed med plads til forskellighed.
 • At samskabe nyt værdigrundlag, som lever i hverdagen i alle enheder.
 • At skabe en fælles kultur og rød tråd pædagogisk til gavn for samtlige brugere og ansatte.

Stillingen er et samspil mellem dit administrative arbejde og arbejdet med børnene. Det forventede antal ledelsestimer er 14 ugentlige timer, men der forventes en vis fleksibilitet mellem opgaverne.

Det er vigtigt, at du har kendskab til dagtilbud og hverdagen i en børnehave.

Fokusområder

 • Det pædagogiske arbejde med bl.a. De nye styrkede læreplaner, ICDP og FITH.
 • At udnytte potentialet i samarbejdet med lokalsamfundet.
 • Overgange fra dagpleje til børnehave samt overgangen fra børnehave til skole.
 • Personaleledelse

Vi forventer at du

 • Brænder for ledelsesopgaven og for at være en del af ledelsesteamet.
 • Kan håndtere at være i krydsfeltet mellem ledelsesopgaven og arbejdet i den pædagogiske praksis.
 • Kan strukturere og rammesætte dagligdagen, så den er effektiv og overskuelig.
 • Har stærke relationskompetencer og samarbejdsevner samt en anerkendende tilgang til børn, forældre og medarbejdere.
 • Er struktureret og tydelig.
 • Er fleksibel, imødekommende og stabil.
 • Har humor og er omstillingsparat.

Vi kan tilbyde

 • At du vil blive en del af et velfungerende ledelsesteam.
 • En børneby i en spændende og god udvikling.
 • En relativ ny sammensat medarbejdergruppe med et godt fælles fokus på en god struktur i dagligdagen.
 • Fokus på det inkluderende fællesskab som udgangspunkt for al læring trivsel og udvikling.
 • Gode kolleger og en god og uformel omgangstone.
 • En selvstændig enhed med plads til lokale tiltag og udvikling.

Løn og ansættelse

Tiltrædelse pr. 1. marts 2022. Løn og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst. Der ansøges via nedenstående link. Ansøgningen skal indeholde eksamensbevis fra pædagoguddannelsen, udtalelser og kontaktoplysninger på referencekilder samt bevis for anden uddannelse/efteruddannelse.

Der afholdes samtaler til stillingen i uge 4.

Kontakt

Spørgsmål om stillingen kan rettes til afdelingsleder i børnebyen Rikke Hymøller 25548565 eller skoleleder Kenneth Bjerre 2678 8400.

Sidste ansøgningsfrist 15. januar 2022 kl. 12.00.