Elev søges til Økonomiafdelingen i Varde Kommune

Ansøgningsfrist: 02.06.2022

Har du lyst til at arbejde med økonomi i den kommunale verden, så har vi en ledig elevplads til dig. Varde Kommunes Økonomiafdeling er placeret centralt og understøtter økonomistyringen i en kommune med ca. 50.000 indbyggere og et budget på ca. 3,4 mia. kr.

Økonomiafdelingen understøtter den politiske organisation og institutionerne med forhold vedr. økonomisk styring, ledelsesinformation, robotudvikling, analyser, indkøb og forsikring.

Den centrale funktion og de mangefacetterede opgaver betyder, at afdelingen har et dynamisk arbejdsmiljø med et til tider højt tempo, hvor udvikling går hånd i hånd med faste driftsopgaver. Vi kan tilbyde et arbejdsfællesskab, med et højt fagligt niveau og med fokus på at løfte i flok.

Du vil primært skulle arbejde i teamet Budget og Analyse (+20 kolleger), hvor økonomikonsulenternes opgaver er følgende:

 • Budgetopfølgning og regnskab
 • Budgetlægning
 • Løbende dialog med institutionsledere
 • Controlling og økonomisk tilsyn
 • Bogholderopgaver
 • Bogføring af indbetalinger i banken
 • Ad hoc-opgaver

Vi tilbyder en grundig oplæring, hvorefter du får lov til at arbejde selvstændigt med udvalgte opgaver.

Vi forventer, at du er interesseret i økonomiske forhold og sammenhænge, og at du er vant til at arbejde i Excel.

Og selvfølgelig er du imødekommende, mødestabil og en god kollega.

DET GENERELLE OM ELEVUDDANNELSEN:
2-årigt uddannelsesforløb i Varde Kommune. I praktikperioden udvikler du dine talenter indenfor vores økonomiafdeling. Samtidig følger du et skoleophold med specialet ”Offentlig Administration” på Rybners i Esbjerg.

VORES KRAV TIL DIG:
Varde Kommune stiller høje krav til elevernes skoleophold og praktikplads, og derfor har du en naturlig vilje og lyst til at lære og udvikle dig. Ansvarlighed er en vigtig værdi i Varde Kommune og vi forventer at du vil tage ansvar for, og være med til at præge de opgaver du bliver stillet overfor. Du er velorienteret og har interesse for kommunale forhold.

DU FÅR:
En uddannelse med mulighed for at få berøring med centrale opgaver i Økonomiafdelingen. Gode kollegaer og socialt samvær med de andre elever i administrationen. Vi giver dig en god og brugbar uddannelse. Med en elevuddannelse fra Varde Kommune får du et godt fundament at bygge videre på, enten i kommunens administration eller ude i det private erhvervsliv.

ANSØGNINGSKRAV:
Du afslutter eller har afsluttet:
 

 • EUX, alle merkantile har adgang
 • HG-kontor med specialer, der giver adgang til offentlig administration
 • HHX 
 • HF, Studentereksamen + 5 ugers handelsskoleophold (HGS)
 • Handelsskolernes Grunduddannelse på 2 år (HG2)
 • Øvrige studentereksaminer suppleret med 5 ugers forløb ved handelsskolen.

Er du i tvivl om, din uddannelse er adgangsgivende, spørg en studievejleder.

FAKTA OM UDDANNELSEN:
Kontoruddannelsen består af en elevtid på to år. I løbet af de to år bliver du uddannet som assistent indenfor offentlig administration.
Elevtiden indeholder 15 ugers skoleophold, fordelt på flere perioder. Her vil du blive undervist i bl.a. politik, økonomi, organisation, samarbejde, lovgivning og kommunikation.
Derudover skal du tage nogle specialefag.
Du kommer til at gå i klasse med de andre elever fra din årgang og fra andre offentligt/statslige virksomheder.

Elevtiden afsluttes med en fagprøve.

Lønnen for elever under 25 år er for tiden det første år kr. 14.339,76 om måneden og kr. 15.092,54 om måneden det andet år.
Er du over 25 år, eller bliver du det i løbet af din uddannelse, får du såkaldt voksenelevløn, dvs. 21.778,83 pr. måned samt pension.

DET PRAKTISKE:
Elevperioden er fra den 1. september 2022 til den 31. august 2024.

Prøv lige at gå ind på vores hjemmeside, og se hvad Varde Kommune står for.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte elevkoordinator  Conny Karlskov, 7994 7496 el. coak@varde.dk.

Send din ansøgning og bilag elektronisk, sidste frist er den 2. juni 2022.
Der afholdes samtaler medio juni.