Er du en af Varde Kommunes nye vejingeniører?

Ansøgningsfrist: 07.02.2022

Vej og Park søger to nye kollegaer til at løse myndighedsopgaver på vejområdet.

Faglige kompetencer
Du har naturligvis en relevant uddannelse – gerne med erfaring indenfor vejområdet, vejloven m.v. Som sagsbehandler vil du skulle vejlede borgere og bygherrer indenfor vejmyndighedsområdet.

Din profil
Du har:

  • Lysten og evnen til at navigere i en organisation med politisk og offentlig bevågenhed.
  • Overblik og kan arbejde selvstændigt og struktureret 

Du er:

  • En holdspiller som samarbejder med kollegaer, andre afdelinger og eksterne samarbejdspartnere og borgerne
  • God til at kommunikere, både skriftligt og mundtligt.

Myndighedsopgaver omfatter fx godkendelse af vejprojekter, vejsyn, udarbejdelse af afmærkningsplaner, interne høringer i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner, behandling af byggesager og miljøgodkendelser. På trafiksikkerhedsområdet arbejder vi med analyser, kampagner mm. Vi bruger programmer/databaser som RoSy, Vejman Uheldsmodul, GIS og ERPO. mv.

Vi vil være åbne overfor at sammensætte opgaverne så de passer med din profil og afdelingens samlede opgaveportefølje.

Vi tilbyder:

  • En spændende arbejdsplads med mange forskellige arbejdsopgaver
  • Faglige udfordringer med plads til medindflydelse og personligt ansvar
  • Engagerede og kompetente kolleger, som sætter videndeling, kvalitet og samarbejde højt
  • Et godt socialt miljø, hvor vi hjælper og sparrer med hinanden
  • Fleksible arbejdstider
  • Videreudvikling af kompetencer hos vores dygtige medarbejdere

Lidt om kommunen
Varde Kommune er Danmarks vestligste kommune og arealmæssigt landets femtestørste med tilsvarende mange kilometer veje og cykelstier. Kommunen strækker sig fra Ho Bugt nær Esbjerg ca. 40 km mod nord til Ringkøbing Fjord og fra Vestkysten knap 50 km ind i landet.

Som organisation arbejder vi ud fra strategien ”Varde Kommune – sammen om udviklingen”, som bl.a. står for den gode helhedsorienteret service til borgere samt den attraktive arbejdsplads.

Læs mere om strategien her:
https://vardekommune.dk/wp-content/uploads/2021/08/udviklingsstrategi_2018-2021_0.pdf

Læs mere om Varde Kommune her:
Varde Kommune som arbejdsplads – Varde Kommune

Om os
Vi er pt. 8 personer i anlægs- og myndighedsafdelingen, hvor vi varetager alle typer opgaver som anlæg og myndighedsopgaver inden for vejområdet, herunder trafiksikkerhed især for de bløde trafikanter, fremkommelighed på og langs veje, stier og pladser i Varde Kommune.
Vi deler et ønske om at levere god borgerservice, og lægger vægt på at skabe en attraktiv arbejdsplads.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomsten mellem Kommunernes Landsforening og din faglige organisation.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt inkl. frokost med mulighed for flextid.
Dit daglige arbejdssted er på Vej og Parks hovedkontor, Vesterbækvej 31, Sig, 6800 Varde.

Tiltrædelse hurtigst muligt.
Samtaler planlagt til uge 8.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Driftschef Bjarne Fly, mobil 24860724 eller mail bjfl@varde.dk .

Ansøgning sendes elektronisk senest mandag den 07.02.2022.