Er du en faglig stærk, tydelig og anerkendende social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske, så har vi stillingen for dig i Samstyrkens botilbud i Oksbøl

Ansøgningsfrist: 29.03.2022

Samstyrken Kirkegade: Er et botilbud, som til dagligt danner ramme for 10 beboere i alderen 18-65 år med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Det overordnede mål er at give borgeren optimal livskvalitet med så stor indflydelse på egen hverdag som muligt og med hensyntagen til den enkeltes udvikling og kompetencer.

Vi tilbyder: Du bliver en del af et stærkt fagligt fællesskab, der målrettet fokuserer på et godt og anerkendende arbejdsmiljø. Vi arbejder som team tæt sammen med fokus på kerneopgaven. Vi tror på, at stressminimering og tydelig ensartet struktur, skaber ro og trivsel hos vores borgere.

Vi jonglerer mellem sundheds- og serviceloven og finder det bedste i begge lovgivninger til gavn for borgerne. Vi har fælles fokus på samarbejde på tværs af organisationen, ligesom vi vægter samarbejdet både med interne og eksterne relationer.

Faglig udvikling og uddannelse: Hos os får du fagligt spændende opgaver på tværs af organisationen. Du vil udover at samarbejde med teamet i dit botilbud indgå i fagligt fællesskab med de øvrige autoriserede sundhedsfaglige medarbejdere samt den ledende sygeplejerske. Har du mod og lyst til mere, tilbyder vi dig at blive forflytningsvejleder.

Vi arbejder med KRAP som pædagogisk tilgang til borgerne:
K ognitivt – vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers mentale udvikling
R essourcefokuseret – vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer
A nerkendende – vi kommunikerer anerkendende og respektfuldt med borgerne
P ædagogisk – vi er altid på jagt efter den allerbedste pædagogiske løsning

Vi forventer af dig: At du er en fagligt velfunderet, professionel og dedikeret SSA eller sygeplejerske, som er interesseret i at arbejde i en neuropædagogisk kontekst. Du er bevidst om egne værdier og grænser, er handlekraftig og kan holde hovedet koldt i pressede situationer, da enkelte af vores borgere har særlige udfordringer. Du formår at arbejde målrettet, er loyal overfor det besluttede og kan dokumentere indsatserne, så det er meningsgivende for såvel borgere, kollegaer, ledelse og myndighed.

Arbejdstid:
Stillingen er på 34 timer fordelt på dag-, aften- og weekendarbejde. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Som SSA får du et tillæg for bofællesskab jfr. overenskomst på ca. kr. 900/mdr.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Ann-Tina Martinussen på hverdage ml. kl. 9:00 – 12:00 på tlf. 2163 9241 eller pr. mail: atmm@varde.dk

Ansøgninger modtages kun elektronisk via linket.
Ansøgningsfrist: 29. marts 2022.
Vi afholder samtaler: 30. marts 2022.

Læse meget mere om os på www.samstyrken.dk