Er du faglig velfunderet socialrådgiver og søger nyt job, så er du måske den rette til Social og Handicap Myndighed!

Ansøgningsfrist: 28.02.2022

Vi søger 1 ny medarbejder til vores team i Social og handicap Myndighed i Varde kommune.
Der er tale om en midlertidig stilling på 25-30 timer frem til d. 1. november 2022
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.
 
Vi forestiller os, at du er uddannet socialrådgiver eller har tilsvarende uddannelse og har interesse for myndighedsarbejdet i det specialiserede voksenområde, indenfor psykiatri-og udsatte området.

Dine primære opgaver bliver:
 

  • Opstart/Opfølgning af borgersager, hvor borgeren har socialpædagogisk støtte jf. SEL § 85.
  • Deltagelse på visitationsmøder

Vi forventer at du er uddannet socialrådgiver og har interesse for myndighedsarbejdet og:

  • faglig kompetent
  • interesseret i at gøre en forskel for udsatte borgergrupper
  • sammen med borgeren være nysgerrig på de løsninger som giver mening for borgeren og nytænke på vegne af afdelingen
  • systematisk og helhedsorienteret i dit administrative arbejde
  • økonomisk bevidst
  • følger en borgerhenvendelse til ende og sætter ære i at arbejde på tværs af andre afdelinger
  • følger retningslinjer og strategier/spor som vi arbejder efter i Social og Handicap Myndighed
  • god til at samarbejde på tværs

Som en selvfølge kan du lide at være i kontakt med både borgere, deres pårørende og det professionelle netværk omkring borgeren og kan tale med alle borgergrupper.

Endvidere håber vi meget på en kollega med gå på mod, som forstår at være en del af en politisk ledet arbejdsplads, har humoristisk sans og som har lyst til at dele ud af sine kompetencer og erfaringer, indgå i gode faglige drøftelser, samt er fleksibel og trives i, at ikke 2 dage er ens. Vi arbejder en del på tværs af kommunens afdelinger med borgeren som centrum, så du skal kunne fungere blandt andre faggrupper og spille ind med din faglighed.

Kørekort er nødvendig, da Varde Kommune er geografisk stor, samt en del af vores borgere bor i tilbud, uden for kommunen. Varde kommune har kommunebiler til rådighed ved tjenestekørsel.

Generelt om Social og Handicap Myndighed, som du bliver en del af:

I afdelingen er der ansat 7 myndighedsrådgivere, 2 gadeplansmedarbejdere og 2 fagkoordinatorer samt 1 leder. Vi har til huse på Borgercenter Varde, hvor vi nyder godt af at have kolleger fra Jobcenteret, Borgerservice og Børn og Familie samt Lokal psykiatrien som nærmeste naboer.

Vores målgrupper er voksne, med betydelig og varigt nedsat fysisk, psykisk funktionsevne, en indgribende kronisk og/eller langvarig lidelse. Vi benytter os af Voksenudredningsmetoden i alle vores sager og stiller høje krav til fagligheden i sagerne.

Vi kan tilbyde, gode kollegaer, en afvekslende hverdag, selvstændige opgaver, højt humør og ikke mindst fleksibel arbejdstid(flekstid) og gode kantineforhold. 
 
Vi er en spændende og travl arbejdsplads, hvor to dage sjældent er ens. Vi lægger vægt på, at der både blandt kollegaer og ledelse er opbakning i forhold til de komplekse opgaver, som hverdagen byder på. 

Vores værdier er: Ordentlighed, Værdiskabende og Stærk – og det er også grundværdier for dig.
 
Så har du læst vores opslag og det inspirerer dig samt beskriver opgaver som du føler dig tryg i, så send endeligt en ansøgning!

Ønsker du at høre mere om hvorfor det er godt at arbejde i Varde Kommune, så kan du ringe til afdelingsleder Gitte Petersen på 7994 7565 eller mail gipe@varde.dk, fagkoordinator psykiatri Susanne Pleidrup på 3091 1620 eller mail til supl@varde.dk. Eller fagkoordinator handicap Karen Breumsø på 2031 1093 eller mail kabr@varde.dk     

Vi har brug for en god medarbejder nu, så vi afholder løbende ansættelsessamtaler.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med udgangspunkt i Ny Løn.

Social og Handicap, Varde Kommune opfordrer alle interesserede, uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, til at søge den ledige stilling.