Er du motiveret for at arbejde i udskolingen?

Ansøgningsfrist: 21.12.2022

Vi søger to barselsvikarer fra februar 2023, da to af vores lærere i udskolingen på Blåbjergskolen i Nr. Nebel skal på barsel.

Blåbjergskolen består af 3 matrikler i henholdsvis Outrup, Lunde og Nr. Nebel. Ved Nr. Nebel afdelingen har vi 300 glade, aktive og videbegærlige elever. Der er et tæt samarbejde mellem afdelingerne og med lokalsamfundet. Vi ligger i et naturskønt område, som ofte inddrages i undervisningen.

Vi søger to lærere til barselsvikariater.

Som lærer i udskolingen vil du indgå i et velfungerende læringsfællesskab, hvor man støtter hinanden i en fleksibel hverdag. Der er ugentlige skemalagte møder, hvor teamet mødes om fælles forberedelse, efterbehandling og refleksion over undervisningspraksis, og elevernes læring og trivsel. Som lærer på Blåbjergskolen er man som udgangspunkt tilknyttet en afdeling, indskoling, mellemtrin og/eller udskoling.

Vi kan tilbyde:

  • En skole med fokus på fællesskab, motivation og udvikling
  • Glade og forventningsfulde elever og forældre
  • Kompetente, hjælpsomme og engagerede kollegaer
  • Et inkluderende arbejdsmiljø, der tager initiativer
  • En ledelse, der altid er villig til at gå i dialog

Vi forventer at:

  • Du har linjefag i matematik og/eller håndværk og design (samfundsfag/geografi) og interesse for at undervise på 7. og 8.årgang
  • Du har fokus på elevers læring og trivsel med en anerkendende tilgang
  • Du kan skabe gode relationer til ledelse, kolleger, elever og forældre
  • Du er en tydelig og troværdig voksen

Tiltrædelse februar 2023. Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Der ansøges via nedenstående link.

Vi afholder samtaler løbende i december 2022 og vil ansætte, når vi har den rette ansøger.

Du har mulighed for at høre mere om stillingen og Blåbjergskolen ved at kontakte Skoleleder Lene Korsgaard på 2917 2473 eller Viceskoleleder Mette Alsaker på 2179 1204.