Er du Ungdomsskolens nye trivselsguide?

Ansøgningsfrist: 27.05.2022

Ungdomsskolen Varde søger en Trivselsguide med gode kompetencer og erfaringer indenfor arbejdet med børn og unge i udsatte positioner. 

Baggrund for Trivselsguideprojektet
Trivselsguideprojektet har baggrund i en politisk beslutning om at etablere en særlig indsats for at styrke personlig, social og faglig trivsel for elever på skolerne i Varde Kommune.
Trivselsguideprojektet er målrettet de elever, som har et bekymrende adfærdsmønster, som fravær, mistrivsel i skolen og/eller udviser manglende motivation for skolegang. Projektet skal give grundlag for en gentænkning af vante rutiner og arbejdsprocedurer, hvorved der banes vej for nye tværprofessionelle arbejdsmetoder. Arbejdsmetoder som i højere grad tager afsæt i den enkelte elevs livsperspektiv og situation.

Målet er at formindske barrierer for en udbytterig skolegang. Der arbejdes i projektet ud fra flere faktorer

  • Faktorer, som er relateret til den individuelle elevs psykiske og fysiske trivsel.
  • Faktorer, som er mere relateret til familie systemet.
  • Faktorer, som relaterer til skolen, såsom skolehjemsamarbejde og trivslen i klassen.

Funktion, opgaver og formål
Trivselsguidens opgaver er målrettet elever med trivselsvanskeligheder, som ikke alene kan løses inden for klasserummet. Målgruppen er elever på 5.-10. klassetrin.
Trivselsguidens opgaver omfatter elever i udsatte positioner, som oplever en barriere for at kunne udfolde egne ressourcer i skolen. Arbejdet hviler på elevens egen motivation og eget ønske om at sætte mål for en bedre skolegang. For hver elev udarbejdes et individuelt forløb, som tager udgangspunkt i elevens egne mål for at ændre læringstilgang og deltagelse. Målet med indsatsen er at eleven opnår trivsel, læring, progression og socialisering inden for fællesskabet, så eleven kan deltage i undervisningen på lige fod med øvrige elever.

Vi søger en medarbejder:

  • Som er uddannet socialrådgiver, lærer, pædagog eller lignende.
  • Som brænder for det socialfaglige arbejde i relation til en udsat målgruppe.
  • Som er selvledende og kan planlægge og strukturere sit arbejde.
  • som har erfaringer med observationer og faglige beskrivelser, som grundlag for en faglig handleplan.
  • som har erfaringer med at arbejde tværprofessionelt og netværksorienteret.
  • Som er indforstået med fleksible arbejdstider.
  • Som har kørekort.

Stillingen er en tidsbegrænset projektstilling på et år med mulighed for en efterfølgende fastansættelse. Stillingen er på 37 timer ugentligt, løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelse pr. 1. aug. 2022 eller efter nærmere aftale. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos ungdomsskoleleder Toke Knudsmark – mobil 2131 5073.

Ansøgningsfrist: fredag d. 27.05.2022 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført onsdag 08.06.2022.

 

Overvejer du at flytte med jobbet?

I Varde Kommune skaber vores mange levende lokalsamfund gode rammer for dig og din families hverdag. Her er fællesskab, foreningsliv og masser af plads til udfoldelser og oplevelser. Uanset hvor du slår dig ned, får du vores smukke natur i baghaven og daginstitutioner, skoler og indkøbsmuligheder indenfor rækkevidde.

Gå på opdagelse i alt det, Varde Kommune har at tilbyde dig og din familie på www.flyttilvarde.dk