Er du Ungdomsskolens nye trivselsguide?

Ansøgningsfrist: 27.05.2022

Ungdomsskolen Varde søger en Trivselsguide med gode kompetencer og erfaringer indenfor arbejdet med børn og unge i udsatte positioner. 

Baggrund for Trivselsguideprojektet
Trivselsguideprojektet har baggrund i en politisk beslutning om at etablere en særlig indsats for at styrke personlig, social og faglig trivsel for elever på skolerne i Varde Kommune.
Trivselsguideprojektet er målrettet de elever, som har et bekymrende adfærdsmønster, som fravær, mistrivsel i skolen og/eller udviser manglende motivation for skolegang. Projektet skal give grundlag for en gentænkning af vante rutiner og arbejdsprocedurer, hvorved der banes vej for nye tværprofessionelle arbejdsmetoder. Arbejdsmetoder som i højere grad tager afsæt i den enkelte elevs livsperspektiv og situation.

Målet er at formindske barrierer for en udbytterig skolegang. Der arbejdes i projektet ud fra flere faktorer

  • Faktorer, som er relateret til den individuelle elevs psykiske og fysiske trivsel.
  • Faktorer, som er mere relateret til familie systemet.
  • Faktorer, som relaterer til skolen, såsom skolehjemsamarbejde og trivslen i klassen.

Funktion, opgaver og formål
Trivselsguidens opgaver er målrettet elever med trivselsvanskeligheder, som ikke alene kan løses inden for klasserummet. Målgruppen er elever på 5.-10. klassetrin.
Trivselsguidens opgaver omfatter elever i udsatte positioner, som oplever en barriere for at kunne udfolde egne ressourcer i skolen. Arbejdet hviler på elevens egen motivation og eget ønske om at sætte mål for en bedre skolegang. For hver elev udarbejdes et individuelt forløb, som tager udgangspunkt i elevens egne mål for at ændre læringstilgang og deltagelse. Målet med indsatsen er at eleven opnår trivsel, læring, progression og socialisering inden for fællesskabet, så eleven kan deltage i undervisningen på lige fod med øvrige elever.

Vi søger en medarbejder:

  • Som er uddannet socialrådgiver, lærer, pædagog eller lignende.
  • Som brænder for det socialfaglige arbejde i relation til en udsat målgruppe.
  • Som er selvledende og kan planlægge og strukturere sit arbejde.
  • som har erfaringer med observationer og faglige beskrivelser, som grundlag for en faglig handleplan.
  • som har erfaringer med at arbejde tværprofessionelt og netværksorienteret.
  • Som er indforstået med fleksible arbejdstider.
  • Som har kørekort.

Stillingen er en tidsbegrænset projektstilling på et år med mulighed for en efterfølgende fastansættelse. Stillingen er på 37 timer ugentligt, løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelse pr. 1. aug. 2022 eller efter nærmere aftale. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos ungdomsskoleleder Toke Knudsmark – mobil 2131 5073.

Ansøgningsfrist: fredag d. 27.05.2022 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført onsdag 08.06.2022.