Er du vild med at fremme og motivere til et meningsfuldt og selvstændigt liv for den enkelte borger?

Ansøgningsfrist: 15.03.2022

Samstyrken, Energivej i Ølgod søger snarest en pædagog/pædagogisk medarbejder, gerne med erfaringer med træværksted, som har lyst til at arbejde med at få borgerne mere ud på det ordinære arbejdsmarked

Stillingen er på 37 timer i ugen. Arbejdstiden er mandag til fredag mellem kl. 8.00 og 17.00

Som kollega
Nyder du, at der ikke er to dage, der er ens. Du ønsker nye udfordringer, har gode kompetencer og har lyst til at arbejde med, at vores borgere kan udvikle sig til det ordinære arbejdsmarked.  Du har mod på at være opsøgende i at finde praktiksteder til vores borgere. Du har kompetencer i at være kontaktperson, samt at støtte borgerne i vores træværksted/udehold, hvor du kan være med til at skabe rammen for kreative aktiviteter. Gerne med erfaring i at arbejde med genbrugstræ og maskiner i træværksted. Du kan lide at arbejde både med enkeltmandsprojekter samt projekter med flere borgere.

Vi forventer, at du er bevidst om egne værdier og grænser, udviser energi og gejst og er bevidst om dig selv som rollemodel. Du er handlekraftig og tør tage beslutninger på egen hånd, da enkelte af vores borgere har særlige udfordringer.

Teamarbejde
Vi arbejder tæt sammen med fokus på kerneopgaven og finder i fællesskab dagligt løsninger på de udfordringer, vi møder. Vi jonglerer mellem sundheds- og serviceloven og finder det bedste i begge lovgivninger til gavn for borgerne. Vi har fælles fokus på samarbejde på tværs af organisationen, ligesom vi vægter samarbejdet både med interne og eksterne samarbejdsrelationer. Hos os får du fagligt spændende opgaver på tværs af organisationen samt mulighed for faglig udvikling og uddannelse. Vi arbejder med KRAP som pædagogisk tilgang til borgerne.

Samstyrken Viaduktvej er et beskæftigelses-, samværs- og aktivitetstilbud for borgere over 18 år med betydelig psykisk og fysisk funktionsevne. Det overordnede mål er at give borgeren optimal livskvalitet samt arbejdsidentitet, med så stor indflydelse på egen hverdag som muligt og med hensyntagen til den enkeltes udvikling og kompetencer. Vi arbejder ud fra serviceloven §§103 og 104.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Charlotte Petersen på hverdage ml. kl. 9:00 – 15:00 på tlf. 2152 1311 eller pr. mail: cpet@varde.dk

Ansøgninger modtages kun elektronisk via linket.
Ansøgningsfrist: 15.3.2022.
Vi afholder samtaler løbene, og forbeholder os retten til at besætte stillingen inden sidste ansøgningsfrist, såfremt den rette kandidat er fundet.

Læse meget mere om os på: www.samstyrken.dk