Er du vores nye lærer i udskolingen? Trane Skole & Børneby søger én lærer fra 1. november 2022

Ansøgningsfrist: 24.10.2022

Vores udskoling i Tistrup søger en ny kollega pr. 1. november 2022 eller hurtigst muligt derefter.

Ønskerne til dine linjefag er primært dansk, men også gerne historie og tysk. Du bliver primært en del af 7. årgang, hvor du deler kontaktlærerfunktionen med tre andre kolleger.

Som person i øvrigt er du positiv, udviklingsorienteret og glad for at samarbejde med kolleger.

I udskolingen går der elever fra 7. – 9. kl. Elever fra afdelingerne i Horne og Thorstrup kommer til Tistrup fra 7. kl.

Udskolingen er præget af tanker om projektorienteret undervisning og er lige nu i gang med forsøg ud fra tankerne bag PEERS. Der er på skolerne et stort fokus på Erasmus og eTwinning og samarbejdet med lokalsamfundet.
Vi ser lokalsamfundet som en stor ressource og en medspiller i udviklingen og dannelsen af eleverne.

I det hele taget er der stor fokus på samarbejdet i udskolingen, for derigennem at styrke elevernes trivsel og læring.

Trane Skole & Børneby er etableret pr. 1. august 2018 og er et fællesskab bestående af Tistrup almene skoletilbud med 0. – 9. kl. og SFO, Horne Børneby og Thorstrup Børneby.

Skolerne i Tistrup, Horne og Thorstrup er afdelingsopdelt i 5 afdelinger, og man er primært tilknyttet én afdeling.

Skolerne arbejder med den gode undervisning, hvor der er fokus på elevernes læring og trivsel. Vi arbejder med at implementere det professionelle læringsfællesskab som en ny og udviklende arbejdsform.

Såfremt du har brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte skoleleder Jan Wittrup på tlf. 21164365.

Se skolens hjemmeside for yderligere info: traneskoleogbørneby.dk.

Stillingen er en fuldtidsstilling, som ønskes besat pr. 1. november 2022.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 43.

Ansøgning vedlagt relevante uddannelsesbeviser sendes online senest mandag den 24. oktober 2022.