Er spændende sygeplejefaglige opgaver, fantastiske kollegaer og et godt arbejdsmiljø noget for dig??

Ansøgningsfrist: 29.08.2022

Der er masser af borgere i kommunen som har brug for sygepleje – både i kortere og længere tid, og opgaverne er spændende og meget varierende.

Dagene er sjældent ens, og du planlægger sammen med kollegaerne dagens opgaver, og alle hjælper hinanden færdig.

Sygeplejen i Varde er kendetegnet ved at have masser af spændende sygeplejefaglige opgaver, fokus på faglig udvikling samt et super godt arbejdsmiljø.

Sygeplejen er organiseret som en selvstændig enhed i Varde Kommune med i alt 80 sygeplejersker fordelt i to grupper, som møder henholdsvis i Tistrup og i Varde. Vi har en sekretær, tre koordinatorer, en udviklingssygeplejerske, samt en projektsygeplejerske i journalføring fordelt på 2 matrikler. Derudover er der specialesygeplejersker, som gerne deler deres viden i hele sygeplejen samt flere kliniske vejledere.

Vi har tre udekørende teams samt et Inde team udover tre sygeplejeklinikker i Varde gruppens område. De udekørende teams kører ud til borgerne i eget hjem, mens inde teamet yder sygepleje til borgerne på plejecentrene.

Stillingen er på 30-37 timer, alt efter hvad du ønsker. Stillingen ønskes besat pr. 1/10-22 eller efter aftale. Sygeplejerskerne i de udekørende teams, arbejder hver 4. weekend hovedsageligt i dagvagter og efter aftale i enkelte aften- eller nattevagter løbende.

Vi vil gerne høre fra dig uanset om du nyuddannet eller har masser af erfaring, uanset om du er til dagvagter, aftenvagter eller nattevagter; eller har andre drømme om muligheder i vores kommunes sygepleje. Vi forsøger at tilpasse stillingerne efter dine behov – dog altid med fællesskabet for øje.

Vi er en skøn arbejdsplads, hvor vi elsker mangfoldighed. Vi er et fagligt dygtigt team bestående af godt 35 sygeplejersker. Vi er rummelige, ordentlige og faktisk ganske humoristiske. Så vi håber du har lyst til at arbejde sammen med os.

Tjenestebil og telefon stilles til rådighed.
I din ansøgning bedes du opgive 2 reference personer.
Seneste frist for ansøgningen er mandag den 29/08-22. Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende, og senest i uge 35.
Dine løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Hvis du ikke er ansat i kommunen, vil der være en prøvetid på 3 måneder.

Hvis du er blevet nysgerrig, er du velkommen til at kontakte leder af Sygeplejen Anne-Mette Lange Andersen på tlf. 2174 5229 eller teamleder Rikke Jensen på telefon 2367 6451, alternativt på mail aang@varde.dk for mere info.