Faglig stærk jurist med øje for den gode dialog og vejledning, søges som Borgerrådgiver til Varde Kommune

Ansøgningsfrist: 21.02.2022

Har du mod på at træde nye stier, og lyst til at gøre en forskel for borgerne i Varde Kommune i form af god dialog, vejledning og rådgivning i borgerens kontakt med kommunen, samtidig med at du bruger din juridiske viden til at skabe læring i kommunen?

I den spændende nyoprettede stilling som Borgerrådgiver kan du selv være med til at sætte dit præg på rammerne omkring funktionen. Du skal selv være med til at styrke borgerens dialog med kommunen, og sikre at borgernes henvendelser bliver brugt konstruktivt til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening. Brænder du for forvaltningsret, går du op i retssikkerhed og god forvaltningsskik? Så er det måske dig Varde Kommune står og mangler som ny Borgerrådgiver.

Der er tale om en heltidsstilling, og der er mulighed for at møde borgerne på flere måder, åben træffetid, rådgivning efter tidsbestilling, telefonisk rådgivning og så videre. Det skal indrettes til borgernes fordel, men må også meget gerne udnyttes til at give borgerrådgiveren gode arbejdsvilkår, fx med hjemmearbejde, hvis det ønskes.

Vi forventer du er uddannet jurist, har et godt overblik og kan arbejde selvstændigt og struktureret, da din daglige placering vil være på biblioteket i Varde, eller på en af bibliotekets filialer, så du er tæt på borgerne. At du trives med en uforudsigelig hverdag, samtidig med at du er tillidsskabende og ansvarlig, og har lyst til og erfaring med, at tale med mange forskellige mennesketyper.

Se mere om os her

Borgerrådgiveren foretager ikke egentlig sagsbehandling, men kan bistå med vejledning i forhold til:

 • at forstå breve, mails eller afgørelser fra kommunen
 • at finde vej i det kommunale system
 • at agere i klagesystemet

Dine vigtigste opgaver som Borgerrådgiver vil være:

 • at bidrage til at borgerne, der henvender sig, kender deres rettigheder og pligter
 • at fungere som mægler mellem borgeren og kommunen og derigennem styrke borgernes relation til kommunen og kommunens forståelse af borgerne. Også hvis en sag er gået i hårknuder.
 • at hjælpe borgeren med at forberede sig til en samtale og efterfølgende hjælpe borgeren med at samle op på, hvad der kom ud af samtalen
 • at tilbyde mægling i sager, hvor dette antages at kunne løse konflikter mellem borger og kommune
 • at støtte og vejlede borgerne i, hvordan og hvor de kan klage over en kommunal afgørelse
 • at vejlede borgeren om rettigheder i forbindelse med deres sagsbehandling, f.eks. hvor lang tid sagsbehandlingen i en konkret sag må vare, hvordan en afgørelse skal forstås og hvordan kan borgeren forvente at blive behandlet
 • at opsamle viden om kommunens sagsbehandling og være i løbende dialog med afdelinger/stabe om god borgerservice med udgangspunkt i Varde Kommunes værdier
 • at bidrage til at borgernes viden og oplevelser, anvendes konstruktivt i arbejdet med kontinuerligt at lave forebyggende og forbedrende tiltag, for at styrke kommunens sagsbehandling og borgerbetjening
 • at komme med forslag til byrådet og administrationen, der kan forbedre sagsbehandlingen

Det med småt
Du kan læse mere om Varde Kommune på www.vardekommune.dk eller kontakte sekretariatschef Pia Koch Hauge på tlf. 2051 9782.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, samt bestemmelserne vedr. lokal løndannelse.
 
Sådan kommer du videre
Kan du identificere dig med jobbet og de kvalifikationer, som kræves? Kan du tiltræde stillingen pr. 1. april eller tidligere?
Så send din ansøgning vedhæftet dit CV og kopi af eksamensbeviser.  
 
Ansøgningsfrist:
Mandag den 21. februar 2022 kl. 12.00, men vi hører gerne fra dig hurtigst muligt.

Samtaler forventes afholdt i uge 8 2022.
 

Overvejer du at flytte med jobbet?

I Varde Kommune skaber vores mange levende lokalsamfund gode rammer for dig og din families hverdag. Her er fællesskab, foreningsliv og masser af plads til udfoldelser og oplevelser. Uanset hvor du slår dig ned, får du vores smukke natur i baghaven og daginstitutioner, skoler og indkøbsmuligheder indenfor rækkevidde.

Gå på opdagelse i alt det, Varde Kommune har at tilbyde dig og din familie på www.flyttilvarde.dk