Filialskoleleder til Nordenskov-Næsbjerg Skole afd. Nordenskov

Ansøgningsfrist: 23.09.2022

Til filialen i Nordenskov søger vi en filialskoleleder med ansættelse pr. 01.11.22.

Vi har brug for en leder, for hvem det falder naturligt at gå forrest når nye stier skal trædes, og som udviser synlig nærledelse og er god til at skabe positive relationer.

Nordenskov Skole er den ene af to afdelinger i skolesamarbejdet mellem Nordenskov & Næsbjerg Skole. Matriklen på Nordenskov tæller i indeværende skoleår 105 elever i 0.–6. klasse og har 21 medarbejder. Skolen er kendetegnet ved et stabilt børnetal, god forældreopbakning og engagerede medarbejdere, der sammen er opsatte på fortsat at lave lokalsamfundets bedst mulige skoletilbud for eleverne.

Med den største vægt på pædagogisk ledelse vil hverdagen være præget af varierede arbejdsopgaver knyttet til daglig drift på filialskolen. Til stillingen kommer til at høre undervisningstimer i et mindre omfang efter nærmere aftale med skolelederen.

I hverdagen vil ledelsessamarbejde og sparring primært være med SFO/Juniorklublederen på Nordenskov, men I indgår også begge som aktive medspillere i et ledelsesteam, der derudover består af skolelederen samt viceskolelederen og SFO/Juniorklublederen fra matrikel Næsbjerg Skole.

Du bliver nærmeste leder for filialskolens medarbejdere, og du indgår positivt i dialogen med både medarbejdere samt skolens børn og forældre. Du bliver fanebærer i forhold til at skabe mening og sammenhæng i skolehverdagen, og sikre forankring af skolens mål og værdier. Derudover er det vigtigt at du har et helhedsorienteret syn i forhold til både børn og medarbejdere.

Vi forventer at:

 • Du brænder for ledelse og ser muligheder i at være den, der hver dag sikrer nærledelse på matriklen.
 • Du ser dig selv som en teamplayer i ledelsen, hvor vi spiller hinanden gode.
 • Du støtter op og værne om den gode kultur der er på Nordenskov Skole både i forhold til elever, forældre og medarbejdere.
 • Du er anerkendende i din tilgang og har en interesse i at gribe de gode ideer der opstår i samarbejdet med kollegaer, medarbejdere, forældre, elever og andre interessenter.
 • Du har et helhedsorienteret blik for barnet i Skole/SFO/Juniorklub.
 • Du brænder for pædagogisk udvikling, også i det praksisnære i hverdagen – herunder udvikling af professionelle læringsfælleskaber og to-voksen timer i undervisningen.
 • Du besidder overblik, er god til at være på forkant og arbejder struktureret og fleksibelt.
 • Du har erfaring i, eller interesse for at arbejde med økonomi og skematekniske opgaver.
 • Du er god til at samarbejde og skabe gode relationer på alle niveauer – både i forhold til børn, forældre, medarbejdere og ledelse.
 • Du er åben og udadvendt i ord og handling, ligesom du er en stærk og tydelig kommunikator
 • Du er tydelig, troværdig og omstillingsparat – også i en travl hverdag.

Tiltrædelse 01.11.22 eller snarest derefter, så du kan lære skolen og personalet at kende og være med i planlægningen af kommende skoleår.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Der ansøges via nedenstående link. Ansøgningsfrist 23.09.2022 kl. 12:00.

Ønsker du at høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte enten skoleleder Árni Weihe på 20 54 79 74, viceskoleleder Christian Bagge på 40 25 41 70 eller SFO/Juniorklubleder Gitte Lyhne på 30 50 19 13.

Mulighed for besøg: Har du et ønske om at besøge Nordenskov Skole inden du sender din ansøgning, så er der mulighed for dette onsdag d. 21. september i tidsrummet 15.30-17.30. Ring til Gitte Lyhne på 30 50 19 13 og lav en aftale herom. Ud over at se skolen, kan man også her få en snak med Gitte og Árni om skolen mv.