Helt ny stilling som tidlig indsatskonsulent i Dagtilbuddet Vest, Varde Kommune

Ansøgningsfrist: 15.11.2022

I Dagtilbuddet Vest arbejder vi innovativt og målrettet med en kontinuerlig udvikling af vores individuelle og fælles kompetencer ift. at møde børn, forældre og hinanden med udviklingsstøttende kontakt. Derfor søger vi en tidlig indsatskonsulent, som kan bidrage med faglig inspiration, sparring og vejledning ift. vores udviklingsproces. Tidlig indsatskonsulenten kommer til at fungere som karavanefører i lokale og fælles indsatser.

Vores mål er at møde alle børn og forældre ud fra en anerkendende tilgang og med afsæt i Marte Meo grundprincipperne om udviklingsstøttende kontakt. Stillingen er med tiltrædelse pr. 1. januar 2023, og ansættelsesgraden vil være på 32-37 timer pr. uge. Det aftales med den udvalgte til stillingen.

Dagtilbuddet Vest består af 4 fantastiske børnehaver i vest:
Dagtilbuddet Vest er et kommunalt fællesledet dagtilbud som består af 4 afdelinger; Svalehuset i Janderup (3-6-årige børn), Skovmusen i Oksbøl (0-6-årige børn), Outrup Børnehave (3-6-årige børn) og Mælkevejen i Nr. Nebel (0-6 årige børn).
Der er aktuelt godt og vel 300 børn og 60 medarbejdere i Dagtilbuddet Vest.

Det pædagogiske personale i Dagtilbuddet Vest er kendetegnet ved at udvise individuelt og fælles ansvar for en høj faglighed i den pædagogiske praksis. Samarbejdet om kerneopgaven sker med engagement og ud fra en drivkraft om at gøre hinanden gode – både lokalt i afdelingen og på tværs af afdelingerne. Vi ser mangfoldighed som en styrke, og vores personale er sammensat med forskellige uddannelsesbaggrunde, erfaringsgrundlag, køn, etniciteter og aldre.

Vi vægter det gode arbejdsmiljø, som for os er kendetegnet ved; åbenhed, ansvarlighed, nysgerrighed, fleksibilitet med fælles ansvar for den gode stemning.

Vi er et dagtilbud, der er optaget af at yde den bedste kvalitet for vores kerneopgave – børnenes udvikling, trivsel og dannelse. I vores pædagogiske praksis tager vi afsæt i den nyeste forskningsbaserede viden om børns trivsel og udvikling. Vi anvender Marte Meo metoden i relationsarbejdet til at styrke alle børns udvikling af selvværd og betydning i fællesskabet. Det betyder, at vi møder det enkelte barn ud fra en neuroaffektiv forståelse.

Vi tænker innovativt og er kontinuerligt klar til at afprøve nye tiltag. Vi er udviklingsparate, fordi det har betydning for børnenes læringsmiljø og udbytte af, at være en del af vores dagtilbud, ligesom vi finder motivationen i at gøre hinanden gode i den pædagogfaglige praksis.

Både i Varde Kommune og her i Dagtilbuddet Vest er der gode muligheder for efteruddannelse og faglig udvikling. Fx tilbyder vi uddannelse i ICDP, NUSSA, COS-P, specialpædagogisk kørekort, Low arousal og Marte Meo.

Du kan læse mere om Dagtilbuddet Vest og de enkelte afdelinger på vores hjemmesider. Link til disse finder du her:
– Børnehaven-mælkevejen.dk (xn--brnehaven-mlkevejen-vxb18a.dk)
– Outrup-børnehave.dk (xn--outrup-brnehave-dub.dk)
– Børnehaven-skovmusen.dk (xn--brnehaven-skovmusen-v7b.dk)
– Børnehaven-svalehuset.dk (xn--brnehaven-svalehuset-bcc.dk)

Vores forventninger til tidlig indsatskonsulenten:
Som tidlig indsatskonsulent får du dit virke i alle afdelinger og i et væld af forskellige funktioner. Til stillingen har vi derfor i vores ledelsesteam og MED-udvalg udarbejdet en stillingsbeskrivelse, som beskriver vores samlede forventninger til dig som tidlig indsatskonsulent.

Stillinges beskrivelsen finder du her:
Tidlig indsatskonsulent i Dagtilbud Vest
Vi forventer, at du har erfaring fra dagtilbudsområdet, og det vil være en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med at arbejde konsultativt ift. råd og vejledning til pædagogisk personale og evt. forældre.

Det er vigtigt, at du kan agere og gå i front ift. udviklingsstøttende kontakt. Hvis du ikke allerede er uddannet Marte Meo terapeut, skal du være indstillet på at tage uddannelsen og på sigt lignende uddannelser.

Vores tidlig indsatskonsulent skal være tydelig og åben i sin kommunikation.

Vi forventer, at du med anerkendelse og respekt for hver af de fire afdelingers forskellige fysiske rammer, diversitet i målgruppen (børn og forældre), pædagogiske fokusområder osv. kan være med til, at igangsætte målrettede lokale og fælles udviklingsprocesser.

Ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte dagtilbudsleder Marianne Morsing Hansen: marh@varde.dk, mobil 50 70 28 62.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 15. november 2022 kl. 12.00
Send din ansøgning og bilag via nedenstående link:

Ansøgere skal forvente, at der indhentes referencer forud for en eventuel ansættelsessamtale.

Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 23. november fra kl. 15.00
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for området (Bupl). Lønnen fastsættes efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

 

Overvejer du at flytte med jobbet?

I Varde Kommune skaber vores mange levende lokalsamfund gode rammer for dig og din families hverdag. Her er fællesskab, foreningsliv og masser af plads til udfoldelser og oplevelser. Uanset hvor du slår dig ned, får du vores smukke natur i baghaven og daginstitutioner, skoler og indkøbsmuligheder indenfor rækkevidde.

Gå på opdagelse i alt det, Varde Kommune har at tilbyde dig og din familie på www.flyttilvarde.dk