Her er rammen for spændende ledelse!

Ansøgningsfrist: 20.05.2022

Varde Kommune, Familiecentret søger en ambitiøs og visionær teamleder med ambitioner for-og kompetencer til socialfaglig ledelse.

Brænder du for udsatte børn og ungeområdet, og har du en stærk socialfaglig profil og motivation for at lede medarbejdere mod gode og virksomme løsninger for børn, unge og deres familier, så tilbyder Varde Kommune et teamleder job i Familiecentret med opstart 1/7 2022 eller snarest derefter.

KL´s konsulentvirksomhed gennemførte i 2020 en kvalitativ undersøgelse af den sammenhængende kvalitet af Familiecentrets indsats for børn og unge med særlige behov. Undersøgelsen mundede ud i en række anbefalinger til kvalitetsoptimering.  Vi er nået rigtig langt med denne udvikling og står aktuelt midt i en implementeringsproces. Du vil som teamleder få en vigtig rolle i den fortsatte udvikling og implementering, og har derved rig mulighed for at sætte dit præg på fremtidens Familiecenter.

Intro til stillingen
Familiecentret er organiseret i Børn og Familie og består af to enheder. Teamlederstillingen er i den ene enhed og omhandler det faglige, økonomiske og personalemæssige ledelsesansvar. Kerneopgaven er at levere sammenhængende og virksomme løsninger for børn og unge i udsatte positioner. 

Du får personaleansvar for ca. 25 medarbejdere med pædagogisk, socialfaglig og psykolog uddannelsesmæssig baggrund. Medarbejderne arbejder primært selvstændigt ude i familierne i tidsrummet 6-22, og ved behov i weekender, så du må forvente varierende arbejdstider. Tilgængeligheden i weekender tilrettelægges og koordineres i samarbejde med den øvrige ledelse. 

Hver enkelt teamleder organiserer arbejdet og prioriterer ressourcerne indenfor eget område, men i samarbejde med og sparring fra det øvrige lederteam.
Dine nærmeste lederkollegaer er teamledergruppen i Familiecentret og Myndighed. Et team der prioriterer tværfaglig koordinering af udviklings- og implementeringsopgaver og som understøtter hinanden gennem eksempelvis sparring og fælles læring.

Teamlederens kerneopgaver

 • Gå i front for kvalitet i indsatserne
 • Lede det socialpædagogiske og psykologiske arbejde med fokus på nytænkende og fleksible indsatser
 • Give faglig sparring direkte ind i opgaveløsningen
 • Være synlig for medarbejdere i det daglige arbejde
 • Varetage en række opgaver omkring drift og økonomi
 • Sikre systematik, dokumentation og rettighed ift. notatskrivning, udviklingsplaner (behandlingsplaner) og statusskrivelser
 • Organisere ferieplanlægning og varetage øvrige personalejuridiske opgaver
 • Holde dig faglig og juridisk opdateret
 • Personaleledelse, herunder understøtte medarbejdernes faglige udvikling

Profilen vi søger er:
Stærkt engageret i at gøre en forskel for udsatte børn og unge og du motiveres af, at udvikle faglig kvalitet som fundament for den gode opgaveløsning. Du tør stille krav og kan skabe fælles opbakning til nye tiltag. Du skaber en løbende udvikling og følger op på de faglige standarder, så det høje faglige niveau fastholdes. Du sørger for systematik og strukturer i arbejdsgangene, så den socialpædagogiske praksis lever op til lovkrav, samarbejdsaftaler og kvalitetsstandard sådan at fleksibilitet i at skabe helhedsorienterede løsninger for børn og unge sikres.

I samarbejde med dine ledelseskollegaer skal du medvirke til at udvikle og motivere medarbejdere til at skabe et godt arbejdsmiljø og etablere fællesskab omkring opgaveløsningen. Det indebærer blandt andet at styrke den tværfaglige opgaveløsning, så afdelingens kombination af fagligheder bringes i spil til størst mulig gavn for børnene, de unge og deres familier. Det forventes desuden, at du prioriterer din udvikling som leder. ICS udgør den teoretiske referenceramme i Familiecentret, det vil derfor være en kvalitet, hvis du allerede er velbefaren i ICS.

Dine faglige og personlige kompetencer:

 • Du kan realisere værdibaseret ledelse
 • Du har relevant faglig uddannelse og gerne en overbygning på din faglige uddannelse
 • Du har ledelseserfaring eller erfaring fra koordinerende stilling, eller lederpotentiale
 • Du kan strukturere og rammesætte dagligdagen, så den er effektiv og fleksibel
 • Du er rummelig, åben og imødekommende
 • Du er pragmatisk og løsningsorienteret

Vi tilbyder:

 • Et stærkt fagligt miljø med klare strategier og mål for arbejdet
 • En kompetent medarbejdergruppe med lyst og vilje til udvikling af faglighed og metoder
 • En ledergruppe med plads til teambuilding hvor ledelsesmæssig sparring og støtte er højt værdsat
 • Stort udviklingspotentiale og mulighed for at skabe forandring
 • En spændende, udfordrende og afvekslende hverdag
   

Ansøgningen skal være os i hænde senest 20.05.2022 kl. 8.00

Samtale forventes afholdt 25.05.2022.  Der kan eventuel blive tale om en 2. samtale.

Tiltrædelse forventes d. 1/7 2022 eller snarest derefter.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Du kan hente yderligere oplysninger om stillingen hos Marianne S. Kjærgaard, leder i Børn og Familie mobil nr. 51167844 eller Peter Josephsen, teamleder Familiecentret, mobil nr. 24598276