Jobcenter Varde søger 1 socialrådgiver til Afdeling Sygedagpenge til sygedagpengeopfølgning

Ansøgningsfrist: 17.10.2022

Har du lyst til at være med til at skabe fremtidens Jobcenter? Vil du være med til at gå nye veje og udvikle en beskæftigelsesindsats, der skal sætte standarder for landets kommuner? Vil du arbejde i en udfordrende og spændende virksomhed, hvor særligt hovedfokus er at inddrage borgere og virksomheder som aktive medspillere – så se her!

Sygedagpenge afdelingen søger 1 socialrådgiver til en fast stilling i 37 timer eller 32 timer om ugen. Tiltrædelse senest pr. 1. december 2022.

I Jobcentret er vi 150 medarbejdere fordelt på 8 afdelinger. I Sygedagpengeafdelingen kommer du til at arbejde sammen med 28 kolleger.

Kerneopgaven i Jobcenter Varde er at hjælpe mennesker bedst muligt – uanset alder og funktionsniveau – til selvforsørgelse ud fra værdien om, at netop det, giver livskvalitet.
I helt særlige tilfælde kan dette ikke lade sig gøre, og så er opgaven, så vidt muligt, at sikre det enkelte menneske et økonomisk fundament.

Jobcenter Varde arbejder ud fra, at borgerne har så få kontaktpersoner som muligt, hvilket betyder, at medarbejderen kommer til at løse flere funktioner i sagsbehandlingen.

Jobcenter Varde har indgået et samarbejde med Ålborg Universitet ved Center for Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser med start august 2022. Samarbejdet med Center for Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser (CUBB) bliver en del af den fortsatte udvikling af fremtidens Jobcenter.
CUBB’s mål er at skabe viden og udvikling gennem faglighed og kompetencer hos medarbejderne i jobcentret. Samtidigt har CUBB fokus på at bringe borgerens perspektiv i spil på anderledes vis, og dermed forbedre borgernes muligheder for at komme i arbejde eller uddannelse.

Dine arbejdsopgaver vil primært omfatte:

 • Opfølgning af sygedagpengesager – herunder foretage myndighedsvurderinger med et helhedsorienteret perspektiv
 • Samarbejde med virksomheder og etablering af lønnede timer, alternativt praktikker med henblik på at fastholde borgeren i selvforsørgelse.
 • Udarbejde optrapningsplaner og/eller udvikle arbejdsevnen med fokus på de handicapkompenserende ordninger.
 • Rundbordssamtaler med samarbejdspartnere bl.a. læger.
 • Støttende, motiverende samtaler med baggrund i empowerment.
 • Samarbejde med tilbud på tværs af kommunen.
 • Administration og registrering af indsatsen i jobcentrets it-systemer.
   

Vi forventer, at du

 • Er uddannet socialrådgiver eller har tilsvarende uddannelse.
 • Kan håndtere primær lovgivning gældende for ovennævnte arbejdsområder.
 • Har faglig indsigt, der matcher ovennævnte arbejdsområder, og som kan anvendes til at understøtte et arbejdsliv for sygemeldte borgere.
 • Trives med at være ude på arbejdspladserne og afholde en stor del af dine opfølgningssamtaler derude.
 • Tror på at løsninger/de gode planer laves på arbejdspladserne og øvrige beskæftigelsesrettede indsatser er sekundær støtte i forhold til arbejdsmarkedet.
 • Er målrettet og kan have mange bolde i luften.
 • Er ambitiøs på borgernes vegne.
 • Er handlekraftig og fleksibel i dine arbejdsgange.
 • Trives i myndighedsrollen og tør stille krav til såvel sygemeldte som arbejdsgiverne.
 • Kan arbejde aktivt med inddragelse af borgeren, så denne får valgmuligheder, ansvar og ejerskab.
 • Kan kommunikere i øjenhøjde for at lytte, forstå og finde løsninger sammen med borgeren, kollegaer og virksomhederne.
 • Motiveres af at bidrage til udvikling af området.
 • Er god til skriftlig og mundtlig kommunikation.
 • Kan håndtere jobcentrets It-systemer i forhold til registreringer og kvalitetssikring. Det er en fordel med kendskab til KMD’s systemer, men ingen betingelse.
   

Vi tilbyder

 • En god arbejdsplads med klare værdier og fokus på arbejdsmiljøet i en til tider hektisk hverdag. Både faglig og social trivsel vægtes højt hos os.
 • Plads til afprøvning af nye veje.
 • Høj faglighed.
 • Kollegial sparring.
 • Positive og engagerede kolleger.
 • Flekstid.
 • Fredag er jobcentret lukket for borgerhenvendelser og er som udgangspunkt en hjemmearbejdsdag.
 • Mulighed for efteruddannelse.
 • Kantineordning.

Kørekort er en betingelse.

Løn efter gældende overenskomst.

Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres.

Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte afdelingsleder Lilian Hinsch på mail lihi@varde.dk og på tlf. 3035 4037.

Sidste frist for at søge stillingen er den 17. oktober 2022 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler holdes den 25. oktober 2022.