Jobcenter Varde søger 1 socialrådgiver til Rehabiliteringsafdelingen – Jobafklaring

Ansøgningsfrist: 17.10.2022

Er du vores nye kollega i Jobcenter Varde? Kan du arbejde i en kombination af myndighed og jobkonsulent/jobformidler?  Vil du være med til at gå nye veje og løbende udvikle en beskæftigelsesindsats, hvor vi tager udgangspunkt i den enkelte borger? Og inddrager virksomheder som aktive medspillere. Så læs videre!

Rehabiliteringsafdelingen søger 1 socialrådgiver til at samarbejde med borgere i jobafklaring. Det er en fast stilling i 37 timer om ugen. Tiltrædelse 1. november 2022 eller efter aftale.

I Jobcentret er vi 150 medarbejdere fordelt på 8 afdelinger. Som medarbejder i Rehabilitering, kommer du til at arbejde sammen med 16 kollegaer.

Kerneopgaven i Jobcenter Varde er at hjælpe mennesker bedst muligt – uanset alder og funktionsniveau – til selvforsørgelse ud fra værdien om, at netop det, giver livskvalitet.
I helt særlige tilfælde kan dette ikke lade sig gøre, og så er opgaven, så vidt muligt, at sikre det enkelte menneske et økonomisk fundament.

Jobcenter Varde vi arbejder ud fra at borgerne har så få kontaktpersoner som muligt, hvilket betyder at du kommer til at løse flere funktioner i sagsbehandlingen. Det forventes, at du har virksomhedskontakt både telefonisk og personligt.

Jobcenter Varde har indgået et samarbejde med Ålborg Universitet ved Center for Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser med start august 2022. Samarbejdet med Center for Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser (CUBB) bliver en del af den fortsatte udvikling af fremtidens Jobcenter.
CUBB’s mål er at skabe viden og udvikling gennem faglighed og kompetencer hos medarbejderne i jobcentret. Samtidigt har CUBB fokus på at bringe borgerens perspektiv i spil på anderledes vis, og dermed forbedre borgernes muligheder for at komme i arbejde eller uddannelse.

Dine arbejdsopgaver vil primært være:

 • Tæt samarbejde med borgerne – støttende, motiverende samtaler med baggrund i empowerment.
 • samarbejde med virksomheder herunder etablering af praktikker, lønnede timer og raskmeldinger.
 • Opfølgning af jobafklaringssager/myndighedssager.
 • Udarbejde optrapningsplaner og/eller udvikle arbejdsevnen med fokus på de handicapkompenserende ordninger.
 • Rundbordssamtaler med samarbejdspartnere bl.a. læger.
 • Gøre sager klar og lægge dem op på rehabiliteringsmøder.
 • Samarbejde og anvende tilbud på tværs i kommunen.
 • Administration og registrering af indsatsen i jobcentrets it-systemer.
   

Vi forventer, at du

 • Er uddannet socialrådgiver eller tilsvarende uddannelse. 
 • Ser samarbejdet med virksomhederne er en del af løsningen.
 • Kan håndtere gældende lovgivning.
 • Er målrettet, struktureret og stabil.
 • Er dynamisk og kan skabe resultater.
 • Kan håndtere It. Det er en fordel med kendskab til KMD’s systemer, men ingen betingelse.
 • Er ambitiøs på borgerens vegne og kan se de individuelle ressourcer.
 • Aktivt kan samarbejde med og understøtte borgeren.
 • Har skarpe kommunikationsevner både i tale og på skrift.
 • Kan indgå i teamsamarbejde.
 • Du er en god kollega og vil være med til at skabe et godt arbejdsmiljø.
 • Er klar til at give og modtage feedback.

Vi tilbyder

 • En arbejdsplads med fagligt velfunderede, engagerede og motiverede kolleger.
 • God introduktion med mentor tilknyttet.
 • Løbende sparring med såvel kollegaer som ledelse.
 • Stor egen kompetence og medindflydelse på det daglige arbejde.
 • Mulighed for at afprøve nye veje.
 • Fleksibel arbejdstid herunder lejlighedsvist hjemmearbejde.
 • Fredag er jobcentret lukket for ikke aftalte borgerhenvendelser og kan være en hjemmearbejdsdag.
 • Mulighed for efteruddannelse og opkvalificering.
 • Kantineordning.

Kørekort er en betingelse.

Løn efter gældende overenskomst.

Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres.

Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte afdelingsleder Laila Nielsen på mail lain@varde.dk, og på tlf. 2013 9194.

Sidste frist for at søge stillingen er den 17. oktober 2022.

Ansættelsessamtaler holdes den 27. oktober 2022.