Kollegaer til sagsbehandling og projektleder indenfor vejområdet søges til nyt team

Ansøgningsfrist: 08.09.2022

Kunne du tænke dig at arbejde med myndighedsopgaver og projektstyring på vejområdet og dermed præge udviklingen af infrastrukturen i Varde Kommune, så er det måske dig, vi søger.

Varde Kommune søger to nye friske kollegaer til at løse myndighedsopgaver og projektstyring i forbindelse med gennemførelse af infrastrukturprojekter.

Kommunen er Danmarks vestligste kommune og arealmæssigt landets femtestørste med over 1500 kilometer veje og 300 kilometer cykelstier. Kommunen strækker sig fra Ho Bugt nær Esbjerg ca. 40 km mod nord til Ringkøbing Fjord og fra Vestkysten knap 50 km ind i landet.

De primære arbejdsopgaver vil enten være som sagsbehandler på vejmyndighedsområdet eller som projektleder til styring og planlægning af vores vej- og trafikprojekter.

Myndighedsopgaver omfatter fx

 • Administration af vejloven og privatvejsloven
 • Godkendelse af vejprojekter
 • Vejledning af borgere og bygherrer indenfor vejmyndighedsområdet
 • Vejsyn
 • Udarbejdelse af afmærkningsplaner
 • Interne høringer i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner, behandling af byggesager og miljøgodkendelser.

Anlægsopgaver omfatter fx:

 • Projektstyring af opgaver som veje, cykelstier og broer
 • Forskellige former for skybrudsløsninger
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale og tilbudsskrivning
 • Tilsyn m.m .

På trafiksikkerhedsområdet arbejder vi med analyser, kampagner mm. Vi bruger programmer/databaser som RoSy, Vejman Uheldsmodul, GIS og ERPO. mv.
Dine opgaver vil knytte sig et helt nyt team ”Vejmyndighed og anlæg” i Ejendomscentret under Teknik og Miljøafdelingen. Bare rolig – vi hjælpes ad om opgaverne! Vi arbejder selvstændigt med vores opgaver, og vi udnytter hinandens kompetencer gennem løbende sparring, når opgaverne kalder på det.

Da der er tale om ansættelse af to nye kollegaer i et nyt team vil vi sammensætte opgaverne, så de passer med din profil, ligesom du sammen med det øvrige team skal være med til at skabe nye rutiner og metoder, der systematiserer arbejdsgangene.

Du er sandsynligvis uddannet vej- eller anlægsingeniør, jurist, landinspektør, eller tekniker, der har erhvervet sine kompetencer indenfor området ad andre veje. Der vil være mulighed for at sammensætte opgaverne efter dine interesser og kompetencer, men vi forventer, at du har ambitioner for udvikling af infrastrukturen samt sikring af trafiksikkerheden i Varde Kommune.

Vi lægger vægt på følgende kompetencer og kvalifikationer:

 • Gode kommunikationsevner – både skriftligt og mundtligt
 • Tænker tværgående og besidder fleksibilitet i forhold til opgaveløsningen
 • Kan samarbejde og sparre med mange forskellige faggrupper
 • Har erfaring med vejmyndighedsopgaver og vejteknisk viden og erfaring med anlægsprojekter
 • Kan varetage dialogen med borgere og samarbejdspartnere
 • Er udadvendt med gå-på-mod og bidrager med godt humør

I Ejendomscentret bliver du en del af en dedikeret arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø. Udover dygtige kollegaer, der arbejder på vejområdet, får du også kollegaer, som arbejder med opgaver indenfor fx byggemodning, bygningsdrift og bygherrerådgivning samt samarbejde med medarbejdere i andre afdelinger i kommunen. Afdelingen er præget af en uformel, men professionel tilgang til opgaverne. Vi arbejder tillidsbaseret og vi synes, at det skal være rart og sjovt at gå på arbejde.

Løn- og ansættelsesvilkår: 
Stillingen er en 37 timers ansættelse fra 1. november 2022 eller hurtigst muligt derefter. Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst, afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen kræver kørekort.

Du skal arbejde på Rådhuset på Bytoften 2, 6800 Varde. 

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte enten chef for Teknik & Miljø Hans Peter Due på 7994 6620 eller leder af Ejendomscenteret Susanne Fast på 7994 6514. 

Du kan besøge kommunens hjemmeside www.vardekommune.dk
 
Ansøgningsfrist er den 8. september 2022. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 15. og 16. september 2022.